Informaţii importante legate de plata taxelor de şcolarizare şi a examenelor restante

TwitterFacebook

Neplata ratelor aferente taxei de şcolarizare scadente şi a penalităţilor de întârziere pentru semestrul I (rata 1 + rata 2) până la data de 17 ianuarie 2020, atrage pierderea dreptului studentului de a se prezenta la examenele din sesiunea respectivă. Neplata examenelor restante prevăzute în contractul de studiu al studentului pentru anul universitar 2019/2020 până la data de 16 ianuarie 2020, atrage pierderea dreptului studentului de a se prezenta la examenele restante din sesiunea respectivă.

Orice probleme legate de taxe sau alte probleme tehnice vor fi sesizate la secretariatul facultăţii până la data de 17.01.2020, ora 12,00. Sesizările făcute după această dată nu vor mai fi luate în considerare şi nu pot fi invocate alte motive.

TwitterFacebook