În atenția studenților ce doresc să participe la sesiunea de finalizare de studii licență/disertație, septembrie 2019

TwitterFacebook

Lucrarea de licență/disertație se predă  coordonatorilor științifici (în forma finală) în data de 2 septembrie 2019, pana la orele 13.00. Coordonatorii științifici vor aviza prezentarea lucrării în sesiunea septembrie 2019. Cu avizul obținut și celelalte acte necesare (a se vedea http://www.cs.ubbcluj.ro/calendarul-sesiunii-de-finalizare-de-studii-septembrie-2019/) studenții se vor înscrie în data de 3 septembrie 2019.

TwitterFacebook