În atenția studenților care doresc să susțină examenul de licență sau de disertație în sesiunea iunie-iulie 2022

Această procedură este destinată studenților care doresc să susțină examenul de licență sau de disertație în sesiunea iunie-iulie 2022.

  1. Studenții testează similaritatea lucrării de licență/disertație folosind softul antiplagiat Turnitin:
    • Se contactează șefii de grupe pentru a primi acces la softul Turnitin;
    • Se testează gradul de similaritate al lucrării folosind Turnitin fără aplicarea vreunui filtru;
    • Dacă pragul de 30% este depășit din motive bine întemeiate (ex. bibliografie, articol propriu publicat etc), împreună cu coordonatorul științific se stabilesc filtrele care se aplică și se generează astfel raportul de similaritate.
  2. Până cel târziu în data de 1 martie 2022, studenții care realizează lucrarea de licență/disertație în colaborare cu specialiști din afara facultății, depun (prin email) la secretariatul departamentului Anexa 4.
  3. Până cel târziu în data de 15 mai 2022 studenții se asigură că au cont de MS Teams funcțional, că au acces la platforma https://www.cs.ubbcluj.ro/apps/lucrari și că în platformă le apare numele profesorului coordonator.

* Studenții în prelungire care nu au cont de scs trebuie să fie mai întâi adăugați pe platformă de către profesorul coordonator cu o altă adresă de email, și doar ulterior vor avea acces la platformă prin înregistrare cu acea adresă de email.
** Studenţii din ani terminali care nu vor avea un coordonator până la data de 1 martie 2022, vor fi repartizați din oficiu pe locurile rămase libere, având în vedere distribuirea cât mai uniformă a numărului de lucrări pe cadre didactice.