Ierarhizarea studenţilor la sfârşitul anului universitar 2018-2019

Studenţii care nu îşi completează dosarul cu Diploma de Bacalaureat / Diploma de Licenţă în original, sau cu copia legalizată (studenţii de la taxă), până la data de 02.09.2019, îşi vor pierde locul ocupat, adeverinţele de Bacalaureat / adeverinţele de Licenţă fiind expirate.

Studenţii care consideră că media afişată în Academic Info sau informaţiile de mai jos nu sunt corecte sunt rugaţi să anunţe secretara specializării prin e-mail până la data de 02.09.2019. După această dată nu se mai acceptă nicio modificare a mediei.

Nivel licenţă

Master