Hotărârea Consiliului Facultăţii cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului facultăţii privind primirea de noi conducători de doctorat în Şcoala Doctorală de Matematică şi Informatică

TwitterFacebook

Aprobat în Consiliul Facultăţii din data de 7 noiembrie 2017

La propunerea Consiliului Şcolii Doctorale de Matematică şi Informatică, având în vedere recentele decizii ale C.A. al UBB privind intrarea într-o şcoală doctorală a UBB a persoanelor care au obţinut atestatul de abilitare, precum şi nevoile de gestiune internă a acestor solicitări, Hotărârea Consiliului facultăţii din data de 10.03.2015, modificată în 24.06.2016, suferă următoarele modificări şi completări:

Articolul 3. se modifică din:

„Decizia Consiliului Şcolii Doctorale privind acceptarea candidatului de a deveni conducător de doctorat în cadrul Şcolii Doctorale de Matematică şi Informatică va avea la baza analiza calitativă a activităţii ştiinţifice, a vizibilităţii şi prestigiului internaţional al solicitantului, precum şi necesităţile de dezvoltare pe domenii ale Şcolii Doctorale. Consiliul SDMI numește o comisie formată din 2 membri ai SDMI, care întocmesc un raport de evaluare a dosarului acestuia. Membrii comisiei trebuie să fie specialiști recunoscuți din domeniul de cercetare declarat al solicitantului sau din domenii apropiate, și să fi condus cel puțin o teză de doctorat finalizată cu succes. Evaluarea va conține cel puțin următoarele:

  1. analiza cantitativă şi calitativă a activității științifice a solicitantului;
  2. analiza vizibilității și a prestigiului internațional a solicitantului;
  3. luarea în considerare a necesităților de dezvoltare pe domenii şi subdomenii a școlii doctorale;
  4. contribuţia la creşterea prestigiului Facultăţii de Matematică şi Informatică prin evaluarea cooperărilor ştiinţifice anterioare cu UBB.

Pe baza punctelor de mai sus, raportul se încheie cu recomandarea acceptării/respingerii candidaturii.”

în

„Decizia Consiliului Şcolii Doctorale privind acceptarea candidatului de a deveni conducător de doctorat în cadrul Şcolii Doctorale de Matematică şi Informatică va avea la baza analiza calitativă a activităţii ştiinţifice, a vizibilităţii şi prestigiului internaţional al solicitantului, precum şi necesităţile de dezvoltare pe domenii ale Şcolii Doctorale. Consiliul SDMI numește o comisie formată din 2 membri ai SDMI, care întocmesc un raport de evaluare a dosarului acestuia. Membrii comisiei trebuie să fie specialiști recunoscuți din domeniul de cercetare declarat al solicitantului sau din domenii apropiate. Evaluarea va conține cel puțin următoarele:

  1. analiza cantitativă şi calitativă a activității științifice a solicitantului;
  2. analiza vizibilității și a prestigiului internațional a solicitantului;
  3. luarea în considerare a necesităților de dezvoltare pe domenii şi subdomenii a școlii doctorale;
  4. contribuţia la creşterea prestigiului Facultăţii de Matematică şi Informatică prin evaluarea cooperărilor ştiinţifice;
  5. verificarea îndeplinirii criteriilor şi standardelor prevăzute în Hotărârea nr. 21244 / 23.10.2017 a Consiliului de Administrație al UBB.

Pe baza punctelor de mai sus, raportul se încheie cu recomandarea acceptării/respingerii candidaturii.”

Decan,
Prof.dr. Adrian Petrușel

TwitterFacebook