Hotărârea Consiliului Facultăţii cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului facultăţii privind primirea de noi conducători de doctorat în Şcoala Doctorală de Matematică şi Informatică

Google+TwitterFacebook

Aprobat în Consiliul Facultăţii din data de 7 noiembrie 2017

La propunerea Consiliului Şcolii Doctorale de Matematică şi Informatică, având în vedere recentele decizii ale C.A. al UBB privind intrarea într-o şcoală doctorală a UBB a persoanelor care au obţinut atestatul de abilitare, precum şi nevoile de gestiune internă a acestor solicitări, Hotărârea Consiliului facultăţii din data de 10.03.2015, modificată în 24.06.2016, suferă următoarele modificări şi completări:

Articolul 3. se modifică din:

„Decizia Consiliului Şcolii Doctorale privind acceptarea candidatului de a deveni conducător de doctorat în cadrul Şcolii Doctorale de Matematică şi Informatică va avea la baza analiza calitativă a activităţii ştiinţifice, a vizibilităţii şi prestigiului internaţional al solicitantului, precum şi necesităţile de dezvoltare pe domenii ale Şcolii Doctorale. Consiliul SDMI numește o comisie formată din 2 membri ai SDMI, care întocmesc un raport de evaluare a dosarului acestuia. Membrii comisiei trebuie să fie specialiști recunoscuți din domeniul de cercetare declarat al solicitantului sau din domenii apropiate, și să fi condus cel puțin o teză de doctorat finalizată cu succes. Evaluarea va conține cel puțin următoarele:

  1. analiza cantitativă şi calitativă a activității științifice a solicitantului;
  2. analiza vizibilității și a prestigiului internațional a solicitantului;
  3. luarea în considerare a necesităților de dezvoltare pe domenii şi subdomenii a școlii doctorale;
  4. contribuţia la creşterea prestigiului Facultăţii de Matematică şi Informatică prin evaluarea cooperărilor ştiinţifice anterioare cu UBB.

Pe baza punctelor de mai sus, raportul se încheie cu recomandarea acceptării/respingerii candidaturii.”

în

„Decizia Consiliului Şcolii Doctorale privind acceptarea candidatului de a deveni conducător de doctorat în cadrul Şcolii Doctorale de Matematică şi Informatică va avea la baza analiza calitativă a activităţii ştiinţifice, a vizibilităţii şi prestigiului internaţional al solicitantului, precum şi necesităţile de dezvoltare pe domenii ale Şcolii Doctorale. Consiliul SDMI numește o comisie formată din 2 membri ai SDMI, care întocmesc un raport de evaluare a dosarului acestuia. Membrii comisiei trebuie să fie specialiști recunoscuți din domeniul de cercetare declarat al solicitantului sau din domenii apropiate. Evaluarea va conține cel puțin următoarele:

  1. analiza cantitativă şi calitativă a activității științifice a solicitantului;
  2. analiza vizibilității și a prestigiului internațional a solicitantului;
  3. luarea în considerare a necesităților de dezvoltare pe domenii şi subdomenii a școlii doctorale;
  4. contribuţia la creşterea prestigiului Facultăţii de Matematică şi Informatică prin evaluarea cooperărilor ştiinţifice;
  5. verificarea îndeplinirii criteriilor şi standardelor prevăzute în Hotărârea nr. 21244 / 23.10.2017 a Consiliului de Administrație al UBB.

Pe baza punctelor de mai sus, raportul se încheie cu recomandarea acceptării/respingerii candidaturii.”

Decan,
Prof.dr. Adrian Petrușel

Google+TwitterFacebook