Hotărârea Comisiei Executive a Consiliului Facultăţii de Matematică şi Informatică privind realizarea programelor de master şi pentru programele postuniversitare în urma sesiunii de admitere 2018

TwitterFacebook

aprobată în Comisia Executivă a Consiliului facultăţii din data de 17 iulie 2018

1. Comisia Executivă a Consiliul facultăţii, întrunită în şedinţă în data de 17.07.2018 aprobă următoarea abordare la nivelul facultăţii privind organizarea programelor de studiu de Masterat, pentru sesiunea de admitere din luna iulie 2018:

  1. pentru fiecare departament şi domeniu din facultate, se realizează cel puţin un program de master didactic şi cel puţin un program de master de cercetare, cu următoarele condiţionări: nu se organizează programe de master cu mai puţin de 6 studenţi fizici admişi în cazul programelor în limba engleză/maghiară/germană şi cel puţin 10 studenţi fizici admişi în cazul programelor de master în limba română;
  2. în cazul programelor de master în care este posibilă cuplarea anului I cu anul II, numărul minim de studenţi fizici poate fi realizat din cei doi ani (pentru promoţia anterioară se vor lua în calcul numai studenţii care au acumulat minim 30 de credite în primul an);
  3. decizia privind organizarea/neorganizarea unei specializări de masterat dintre cele mai sus menţionate se ia în sesiunea din luna iulie a concursului de admitere, înainte de afişarea primelor rezultate; după eliminarea specializărilor care nu întrunesc numărul minim necesar se generează listele candidaţilor admişi pentru specializările rămase.

2. De asemenea, Comisia Executivă a Consiliul facultăţii, întrunită în şedinţă în data de 17.07.2018 aprobă următoarea abordare la nivelul facultăţii privind organizarea programelor postuniversitare de matematică şi informatică:

  1. Programul de Conversie Profesională pe Matematică se va realiza dacă se vor înscrie cel puţin 32 de studenţi-cursanţi.
  2. Programul Postuniversitar de Pregătire şi Formare Profesională în Informatică se va realiza dacă se vor înscrie cel puţin 20 de studenţi-cursanţi.
  3. Programul Postuniversitar Matematica gimnazială prin metode IDL (cu limba de predare maghiară) se va realiza dacă se vor înscrie cel puţin 25 de studenţi-cursanţi.
TwitterFacebook