Forma de verificare şi platforma folosită la examenele și colocviile din sem. I, an. universitar 2020/2021

Fiecare cadru didactic coordonator de curs va anunţa colectivele de studenţi asupra modului de desfăşurare în detaliu a examenului. Studenții au obligația de a avea camera web pornită de-a lungului întregului interval de timp necesar evaluării.

Forma evaluare sem. I, an univ. 2020-2021 Dep. Informatica.pdf
Forma evaluare sem. I, an univ. 2020-2021 Dep. Matematica.pdf
Forma evaluare sem. I, an univ. 2020-2021 Dep. Liniei Maghiare.pdf