Examenul de certificare a competențelor profesionale pentru Programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă Informatică, sesiunea februarie 2022

În data de 19 februarie 2022 se organizează o nouă sesiune de certificare a competenţelor profesionale din cadrul Programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională în Informatică. Această sesiune este organizata doar pentru acei studenți ai programului postuniversitar care au toate creditele la disciplinele din planul de învățământ și care trebuie să susțină doar examenul de certificare a competențelor profesionale. Susţinerea lucrării de certificare a competenţelor se desfășoară online pe platforma Microsoft Teams, de pe laptop sau desktop dotate cu cameră și microfon. In acest sens, candidații vor fi adăugați pe Microsoft Teams ca Guest. Candidații vor utiliza varianta desktop care permite ca în același timp să se facă și screen sharing și video sharing.

În data de 18 februarie 2022 candidații participă la o simulare pe Microsoft Teams cu secretarul comisiei la care au fost repartizați (comunicarea dintre studenți și secretarul comisiei se va face prin intermediul adreselor de e-mail folosite de către candidați pentru înscrierea la examenul de certificare a competențelor profesionale).

Înscrierea la examenul de certificare a competenţelor profesionale se face în perioada: 14 februarie 2022 - 17 februarie 2022 în platforma https://inscrieri.ubbcluj.ro/ifs/.

Calendar

 • Înscrieri: 14 februarie 2022 - 17 februarie 2022;
 • Examenul de certificare a competenţelor profesionale: 19 februarie 2022.

Documente/acte necesare la înscriere (scanate, obligatoriu în format PDF, nu sunt acceptate poze în format JPG sau poze după documente/acte făcute cu telefonul):

 • Cererea tip completată și semnată;
 • Diploma de Bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diploma echivalentă acesteia;
 • Diploma de licență și foaia matricolă/suplimentul la diplomă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă/suplimentul la diplomă) sau diploma echivalentă acesteia;
 • Certificatul de naștere;
 • Cartea de identitate, în situațiile în care:
  • certificatul de naștere nu conține Codul Numeric Personal;
  • certificatul de naștere este vechi și se specifică raionul și nu județul;
  • denumirea oficială a localității s-a schimbat;
 • Versiunea finală a lucrării în format PDF, împreună cu abstractul în limba engleză integrat imediat după pagina de titlu;*
 • Anexele 1 și 2 de mai jos completate, semnate și scanate;*
 • O arhivă ZIP conținând aplicația (dacă este cazul)*.

*Versiunea finală a lucrării, împreună cu anexele și cu arhiva conținând aplicația se trimit la adresa de mail diana.sotropa@ubbcluj.ro, nefiind posibilă încărcarea lor în aplicația de înscriere. Dacă arhiva ZIP conținând aplicația este de dimensiune prea mare pentru a fi atașata la e-mail, arhiva se poate trimite prin intermediul site-ului WeTransfer (în acest sens se va specifica adresa URL de la care poate fi descărcată aplicația). Arhiva trebuie să conțină exclusiv codul sursă al candidatului (vă rugam sa vă asigurați ca nu includeți în arhivă fișiere generate la compilare: .class, .exe, .obj, etc).

Anexa 1
Anexa 2
Coperta lucrare de absolvire Postuniversitar Informatica.odt