Dr. Vasile-Marian Scuturici, INSA Lyon: Mediul universitar francez: diferențe și similitudini față de sistemul românesc

TwitterFacebook

Vineri, 19.07.2019, sunteți invitați să participați la prezentarea d-lui Vasile-Marian Scuturici, maître de conferences la INSA Lyon: Mediul universitar francez: diferențe și similitudini față de sistemul românesc.

Prezentarea propune un punct de vedere asupra organizării mediului universitar francez și o comparație a acestuia cu sistemul universitar românesc. În particular vor fi abordate organizarea studiilor, diferența dintre școlile de ingineri și universități, misiunile unui cadru universitar, organizarea și finanțarea activității de cercetare.

Vasile-Marian Scuturici este absolvent al Universității Babeș-Bolyai (1995), în momentul de față conferențiar (maître de conferences) la Institutul Național de Științe Aplicate (INSA) din Lyon. A obținut doctoratul în informatică la Universitatea Lumière Lyon 2 în 2001 și abilitarea pentru a dirija activități de cercetare (HDR) în 2013, la INSA Lyon. Face parte din echipa de „Baze de date” a laboratorului de cercetare LIRIS (150 de cercetători), unde este și responsabil cu relațiile parteneriale.

Prezentarea începe la ora 10:00 în sala C335 (Campus FSEGA).

TwitterFacebook