Conducerea Facultăţii

TwitterFacebook

Decan

Serban Marcel
Conf. dr. Marcel Adrian ŞERBAN
Atribuţii: reprezintă facultatea, asigură conducerea operativă şi răspunde de managementul strategic al facultăţii, conduce şedinţele consiliului facultăţii şi aplică hotărârile rectorului, consiliului de administraţie şi senatului universitar, responsabil de specializările domeniului Matematică română şi engleză (nivel licenţă şi master), aspecte sociale ale vieţii studenţeşti (cămine), concursurile didactice şi resursa umană din facultate, activitatea de cercetare din facultate

Prodecani

Motogna Simona
Conf. dr. Simona MOTOGNA
Atribuţii: responsabil de specializările domeniului Informatică română şi engleză (nivel licenţă şi master), aspecte sociale ale vieţii studenţeşti (burse, tabere), concursuri studenţeşti, practica de specialitate a studenţilor, relaţia cu mediul de afaceri
Robu Judit
Conf. dr. ROBU Judit
Atribuţii: responsabil de specializările în limba maghiară (nivel licenţă şi master), perfecţionare şi formare continuă (definitivat, gradul II, gradul I, programe postuniversitare), cooperări internaţionale (Erasmus, CEEPUS)
TwitterFacebook