Comisiile pentru susţinerea probelor orale ale examenelor de licenţă si disertatie, sesiunea iunie-iulie 2015

TwitterFacebook

Examenul de licenţă

A. Departamentul de Matematică

Comisia de licenta – sustinere lucrari de licenta in domeniul matematicii (pure), sala pi

 1. presedinte: prof. dr. Kohr Gabriela
 2. membru: conf. dr. Popovici Nicolae
 3. membru: lector dr. Modoi Ciprian
 4. secretar: asist. dr. Nechita Veronica

Comisia de licenta – sustinere lucrari de licenta in domeniul matematicii aplicate, sala e

 1. presedinte: prof. dr. Precup Radu
 2. membru: prof. dr. Kohr Mirela
 3. membru: conf. dr. Catinas Teodora
 4. secretar: asist. dr. Nicolae Adriana

B. Departamentul de Matematică şi Informatică al liniei maghiare

Domeniul Matematică (spec. Matematică și Matematică informatică), sala gamma

 1. președinte: prof. dr. Kassay Gábor
 2. membru: lect. dr. Mezei Ildikó
 3. membru: lect. dr. Szöllősi István
 4. secretar: asist. dr. Molnár Andrea

Domeniul Informatică, sala C335

 1. președinte: conf. dr. Robu Judit
 2. membru: prof. dr. Csató Lehel
 3. membru: conf. dr. Libál András
 4. membru: lect. dr. Bodó Zalán
 5. secretar: lect. dr. Jakab Hunor

C. Departamentul de Informatică

Comisia Informatică 1 – limba de predare română, sala L338

 1. preşedinte: prof. dr. Pârv Bazil
 2. membru: lect. dr. Lazăr Ioan
 3. membru: lect. dr. Suciu Dan Mircea
 4. secretar: lect. dr. Rusu Cătălin

Comisia Informatică 2 – limba de predare română, sala L336

 1. preşedinte: conf. dr. Oltean Mihai
 2. membru: lect. dr. Lupea Mihaiela
 3. membru: lect. dr. Șerban Camelia
 4. secretar: asist. dr. Mihoc Tudor

Comisia Informatică 3 – limba de predare română, sala L308

 1. preşedinte: conf. dr. Andreica Anca
 2. membru: lect. dr. Navroschi Andreea
 3. membru: lect. dr. Dragoş Sanda Maria
 4. secretar: asist. dr. Bocicor Iuliana

Comisia Informatică 4 – limba de predare română, sala L301

 1. preşedinte: conf. dr. Niculescu Virginia
 2. membru: lect. dr. Vancea Alexandru
 3. membru: lect. dr. Bufnea Darius
 4. secretar: asist. dr. Suciu Mihai

Comisia Informatică 5 – limba de predare engleză, sala L302

 1. preşedinte: conf. dr. Cojocar Grigoreta
 2. membru: conf. dr. Czibula Istvan
 3. membru: lect. dr. Dragoș Radu
 4. secretar: lect. dr. Surdu Sabina

Comisia Informatică 6 – limba de predare engleză, sala L343

 1. preşedinte: prof. dr. Pop F. Horia
 2. membru: conf. dr. Chiorean Dan
 3. membru: lect. dr. Lupșa Dana
 4. secretar: asist. dr. Molnar Arthur

Comisia Informatică 7 – limba de predare engleză, sala L306

 1. preşedinte: conf. dr. Boian Rareş
 2. membru: lect. dr. Lupșa Radu
 3. membru: lect. dr. Sterca Adrian
 4. secretar: asist. dr. Marian Zsuzsanna

Examenul de disertaţie

Matematică aplicată, sala e

 1. presedinte: prof. dr. Agratini Octavian
 2. membru: prof. dr. Şerban Marcel
 3. membru: conf. dr. Grosan Teodor
 4. secretar: lect. dr. Micula Sanda

Matematica didactica (limba romana), sala pi

 1. presedinte: prof. dr. Andrica Dorin
 2. membru: conf. dr. Blaga Cristina
 3. membru: conf. dr. Pelea Cosmin
 4. secretar: lect. dr. Ilea Veronica

Matematica didactica (limba maghiara) şi Matematică computaţională, sala gamma

 1. președinte: prof. dr. Kassay Gábor
 2. membru: conf. dr. Finta Zoltán
 3. membru: lect. dr. Mezei Ildikó
 4. secretar: lect. dr. Szöllősi István

Optimizarea modelelor informatice şi Proiectarea şi dezvoltarea aplicaţiilor Enterprise, sala C335

 1. președinte: conf. dr. Csató Lehel
 2. membru: conf. dr. Robu Judit,
 3. membru: conf dr. Varga Viorica
 4. secretar: lector. dr. Simon Károly

Programare bazată pe componente, sala L338

 1. preşedinte: prof. dr. Pârv Bazil
 2. membru: conf. dr. Niculescu Virginia
 3. membru: lect. dr. Prejmerean Vasile
 4. secretar: lect. dr. Mihiş Andreea

Inteligență computațională aplicată şi Sisteme inteligente, sala L343

 1. preşedinte: prof. dr. Pop F. Horia
 2. membru: prof. dr. Czibula Gabriela
 3. membru: conf. dr. Oltean Mihai
 4. secretar: lect. dr. Chisăliță Camelia

Baze de date, sala L308

 1. preşedinte: prof. dr. Ţâmbulea Leon
 2. membru: conf. dr. Andreica Anca
 3. membru: lect. dr. Dărăbant Sergiu
 4. secretar: lect. dr. Sacarea Christian

Sisteme distribuite în Internet, sala L306

 1. preşedinte: prof. dr. Boian Florian
 2. membru: lect. dr. Vancea Alexandru
 3. membru: lect. dr. Sterca Adrian
 4. secretar: lect. dr. Găceanu Radu

Inginerie software, sala L336

 1. preşedinte: conf. dr. Motogna Simona
 2. membru: conf. dr. Crăciun Florin
 3. membru: lect. dr. Vescan Andreea
 4. secretar: lect. dr. Ciuci Ioana

Observații:

 1. Președinții comisiilor răspund de buna organizare și desfășurare a tuturor activităților din cadrul examenelor;
 2. Comisiile sunt valabile și pentru sesiunea din septembrie 2015.
TwitterFacebook