Cazare pe criteriu medical, social și de performanță pentru anul universitar 2019-2020

TwitterFacebook

La Facultatea de Matematică şi Informatică cazarea studenţilor se face conform procedurii cuprinse în Regulamentul cadru privind cazarea în căminele studențești. Studenţii anului I licență se cazează în prima zi de cazare. Repartizarea studenţilor pe cămine se va afișa pe site-ul facultăţii la rubrica Anunţuri cazare (meniul Studenti » Burse, cazare, tabere » Anunţuri cazare), după data de 20 septembrie 2019. Tarifele practicate de Universitatea Babeş-Bolyai pentru cazarea studenţilor în căminele studenţeşti se găsesc la această adresă.

Cererea pentru cazare pe caz social sau medical se depune în perioada 9-10 septembrie 2019 la secretariatul facultății, sala 143.

Dosarul pentru cazare pe CAZ SOCIAL se depune la secretariatul facultății in sala 143 și va conține:

 • Cererea tip;
 • Copie după certificatul de naștere propriu si al tuturor fraților/surorilor care nu deţin carte de identitate;
 • Copie după certificatul de deces al părintelui/părinților (se vor prezenta si originalele pentru confruntare);
 • Copie a sentinţei de divorț al părinților (unde este cazul);
 • Adeverinţă cu venitul net pentru fiecare membru de familie salariat din lunile MAI, IUNIE, IULIE 2019 – original;
 • Cupon de pensie, în cazul membrilor de familie pensionari din lunile MAI, IUNIE, IULIE 2019 – copie si original;
 • Adeverinţă eliberată de AJOFM din raza domiciliului în cazul membrilor de familie şomeri;
 • Adeverinţă de la Administraţia Finanţelor Publice din raza de domiciliu privind veniturile realizate de membrii de familie din profesii independente SAU DIN CEDAREA FOLOSINȚEI BUNURILOR DIN LUNILE MAI, IUNIE si IULIE 2019;
 • Adeverinţă de la Primărie;
 • Declaraţie autentică (la notariat) că membrii familiei nu au obţinut în lunile Mai, Iunie, Iulie 2019 venituri – dacă este cazul;
 • Declaraţie autentică, pe proprie răspundere că solicitantul nu obţine venituri din alte surse decât din bursă.

Dosarul pentru cazare pe caz medical se va depune la secretariatul facultăţii in perioada 9-10 septembrie 2019 între orele 9,00-12,00 si va conţine:

 • Cererea tip;
 • Adeverinţă medicală (pentru cazurile de boală enumerate mai jos), eliberată de unitatea sanitară la care solicitantul se află în evidenţă semnată şi parafată de medicul de la Policlinica studenţească (dr. Oprea Radu Mihai) pentru una din următoarele boli: TBC, diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbtie grava, insuficienta renala cronica, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, infestare HIV (SIDA), astm bronșic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, spondiloză anchilozantă (sau reumatism articular acut).

Certificatul medical  va fi semnat şi ştampilat şi de medicul din cadrul UBB, dr. Oprea Radu Mihai. Cabinetul medical P10 este în cadrul Căminului Sport XXI, str. Pandurilor, nr. 7, orar:

 • luni şi miercuri între orele 8-13;
 • marţi şi joi între orele 14-19;
 • vineri între orele 13-18.

Cerere si declaratie camin social 2019.doc
Model declaratie pe propria raspundere 2019.doc

Cazare pe criterii de performanță

Pentru acordarea unui loc în cămin pe baza rezultatelor la concursurile studențești, studenții care au obținut în anul universitar 2018/2019 premii la concursurile științifice și profesionale, naționale și
internaționale, la care au participat în calitate oficială de student al UBB, vor trimite cererea și o copie scanată după diploma obținută prin email la adresa mserban@math.ubbcluj.ro până vineri, 13.09.2019, ora 12.00.

TwitterFacebook