Acte necesare la inscriere si calendarul sesiunii de finalizare de studii septembrie 2019

TwitterFacebook
 • Depunerea cererilor de recunoaştere a unei probe promovate într-o altă sesiune a examenului de licenţă până la data de 30 august 2019. Cererile scanate se vor trimite prin e-mail la adresa recunoasteri@math.ubbcluj.ro. Cererile trimise după această dată nu vor mai fi luate în considerare.
 • Înscrieri: 03.09.2019 între orele 8.30.00-13.00
 • Proba scrisă a examenului de licență: 04.09.2019 ora 9.00
 • Susținerea lucrărilor de dizertație: 05.09.2019, începând cu ora 8.00
 • Susținerea lucrărilor de licență: 06.09.2019, începând cu ora 8.00

Acte necesare la inscriere

Actele necesare pentru înscrierea la examenul de licenţă sunt următoarele:

 • Cerere tip de înscriere (se va lista faţă/verso de pe site-ul facultăţii sau se ridică de la secretariat);
 • Certificatului de naştere – copie legalizată notarial sau copie conforma cu originalul (prin aplicarea la Secretariat a stampilei „Conform cu originalul”);
 • Atestat / certificat de competenţă lingvistică (se ridica de la secretariat);
 • Două fotografii tip carte de identitate, realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3x4cm;
 • Diploma de bacalaureat şi foaia matricolă de la liceu – copie legalizată notarial sau copie conforma cu originalul (prin aplicarea la Secretariat a stampilei „Conform cu originalul”);
 • Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă (pentru absolvenţii altor universităţi) – copie legalizată notarial sau copie conforma cu originalul (prin aplicarea la Secretariat a stampilei „Conform cu originalul”);
 • Acordul semnat al cadrului didactic privind prezentarea studentului la sesiunea de finalizare a studiilor şi susţinerea lucrării de licenţă.

PENTRU ABSOLVENŢII CARE SUNT LA A TREIA PREZENTARE LA EXAMENUL DE LICENŢĂ sau ABSOLVENŢII promoţiilor 2016 şi anterioare 2016 – dovada achitării taxei de înscriere (1.500 RON).

Actele necesare pentru înscrierea la examenul de disertaţie sunt următoarele:

Absolvenţi cu diploma de licenţă eliberată de UBB

 • Cerere tip de înscriere (se va lista faţă/verso de pe site-ul facultății sau se ridică de la secretariat);
 • Certificatului de naştere – Copie legalizată notarial sau copie conforma cu originalul (prin aplicarea la Secretariat a stampilei „Conform cu originalul”);
 • Diploma de licenţă – Copie legalizată notarial sau copie conforma cu originalul (prin aplicarea la Secretariat a stampilei „Conform cu originalul”);
 • Acordul semnat al cadrului didactic privind prezentarea studentului la sesiunea de finalizare a studiilor şi susţinerea lucrării de disertaţie.

Absolvenţi cu diploma de licenţă eliberată de o altă universitate

 • Cerere tip de înscriere (se va lista faţă/verso de pe site-ul facultății sau se ridică de la secretariat);
 • Certificatului de naştere – Copie legalizată notarial sau copie conforma cu originalul (prin aplicarea la Secretariat a stampilei „Conform cu originalul”);
 • Diploma de bacalaureat şi foaia matricolă de la liceu – Copie legalizată notarial sau copie conforma cu originalul (prin aplicarea la Secretariat a stampilei „Conform cu originalul”);
 • Diploma de licenţă şi Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă – Copie legalizată notarial sau copie conforma cu originalul (prin aplicarea la Secretariat a stampilei „Conform cu originalul”);
 • Acordul semnat al cadrului didactic privind prezentarea studentului la sesiunea de finalizare a studiilor şi susţinerea lucrării de disertaţie.

PENTRU ABSOLVENŢII CARE SUNT LA A TREIA PREZENTARE LA EXAMENUL DE DISERTAŢIE SAU ABSOLVENŢII promoţiilor 2016 şi anterioare 2016 – dovada achitării taxei de înscriere (1.500 RON).

Cereri tip de înscriere

FOARTE IMPORTANT: CERERILE DE INSCRIERE LA EXAMENUL DE LICENTA/DISERTATIE SE LISTEAZA FATA-VERSO, IAR CANDIDATII SE VOR PREZENTA LA INSCRIERE CU CERERILE COMPLETATE

Nivel licenta

Pentru absolventii inmatriculati inainte de 2011 (2005-2010) se folosete forma de invatamant de zi.

Nivel master

Pentru absolventii inmatriculati inainte de 2011 (2008-2010) se foloseste forma de invatamant de zi.

TwitterFacebook