Calendarul alegerii reprezentantului domeniului Matematică în Consiliul Școlii Doctorale de Matematică și Informatică

TwitterFacebook
 1. Depunerea dosarelor de candidatură pentru alegerea reprezentatului domeniului Matematică în Consiliul Școlii Doctorale de Matematică și Informatică se va face online, la adresa de e-mail amesesan@math.ubbcluj.ro, până la 31 mai 2020.
  • Dosarul de candidatură va conține
   1. Curriculum Vitae format Europass.
   2. Lista publicaţiilor pe ultimii 5 ani.
   3. Proiect privind dezvoltarea, managementul şi iniţiativele promovate.
 2. Alegerea reprezentatului domeniului Matematică în Consiliul Școlii Doctorale de Matematică și Informatică: 3 iunie 2020.
  • Alegerea se organizează prin vot universal, direct, secret și egal al conducătorilor de doctorat titulari în școala doctorală.
  • Votul se va desfășura electronic, secret, pe platforma Microsft Teams.
TwitterFacebook