Anunţuri din categoria: Anunţuri studenţi

Calendarul examenului de finalizare a studiilor şi acte necesare la înscriere, sesiunea septembrie 2017

Cereri tip de înscriere (cererile de mai jos se vor lista faţă/verso) Nivel licenţă Nivel master Studenţii anului III care nu au la facultate foile matricole din liceu necesare pentru înscrierea la examenul de licenţă Calendarul examenului de finalizare a studiilor, sesiunea septembrie 2017 Înscrieri: 4 septembrie 2017 între orele 9,00-13,00 (inclusiv absolvenții specializării Ingineria

Ierarhizarea studenţilor la sfârşitul anului universitar 2016-2017

Studenţii care nu îşi completează dosarul cu Diploma de Bacalaureat / Diploma de Licenţă în original, sau cu copia legalizată (studenţii de la taxă), până la data de 31.08.2017, îşi vor pierde locul ocupat, adeverinţele de Bacalaureat / adeverinţele de Licenţă fiind expirate. Studenţii care consideră că media afişată în Academic Info sau informaţiile de

Programul Secretariatului Facultăţii de Matematică şi Informatică pe perioada vacanţei de vară 2017

În perioada 31 iulie 2017 – 1 septembrie 2017, Secretariatul Facultății este deschis între orele 9:00-12:00. Din data de 31 iulie 2017 până în data de 1 septembrie 2017 (inclusiv), casieria facultăţii este închisă. Date de contact: Telefon: 0264-405300 int. 5240/5244 Email: math@math.ubbcluj.ro

Anunţ important pentru studenţii admişi în anul I la Facultatea de Matematică şi Informatică precum şi pentru studenţii anilor II şi III în anul univ. 2017-2018

Depunerea cererilor de reînmatriculare, întrerupere de studii, reluarea studiilor sau mobilitate (transfer) pentru anul univ. 2017-2018

Cererile de reînmatriculare, întrerupere de studii, reluarea studiilor sau mobilitate (= transfer) se vor depune la secretariat, în perioada 14-15 septembrie 2017, între orele 9:00-12:00. Formularele tipizate se găsesc la secretariat sau la sfârşitul prezentului anunţ. 1. În cazul exmatriculării/reînmatriculării: Studenţii care în anul 2016-2017 (anul II şi anul III de studiu) nu au acumulat minim

Depunerea cererilor de reînmatriculare pentru anul univ. 2017-2018

Cererile pentru reînmatriculare se trimit scanate prin email în perioada 1-8 septembrie 2017 la secretariatul facultăţii, după cum urmează: Matematică, Matematică informatică (în limba română), Informatică (în limba germană), masteratele în limba română – doamna Coldea Gafia, email: gcoldea@yahoo.com; Informatică (în limba română) – doamna Gherman Simona, email: simonag@math.ubbcluj.ro; Informatică (în limba engleză) – doamna

Depunerea cererilor pentru eliberarea programei analitice şi a foilor matricole vechi

Cerere eliberare programa analitica.doc Cerere eliberare foi matricole vechi.doc

Accederea în Colegiul Studențesc de Performanță Academică al UBB 2017

Colegiul Studenţesc de Performanţă Academică este o structură din cadrul UBB, care reuneşte cei mai buni studenţi ai universităţii, recrutaţi din toate facultăţile UBB şi care beneficiază, pe durata unui an universitar, de anumite facilităţi oferite de Universitate, în contul unor activităţi ştiinţifice şi culturale de excepţie, în care trebuie să se implice. Colegiul, care

Eliberarea adeverinţelor care înlocuiesc diploma de licență/disertație pentru absolvenţii sesiunii iulie 2017 de finalizare a studiilor

Adeverinţele care înlocuiesc diploma de licență/disertație, se pot ridica de la Secretariatul Facultăţii, începând de miercuri, 12 iulie 2017, în zilele lucrătoare între orele 9:00-12:00.

Regulamentul privind taxele (tarifele) de admitere, de şcolarizare şi de finalizare a studiilor pentru anul universitar 2017-2018

Regulamentul privind taxele (tarifele) de admitere, de şcolarizare şi de finalizare a studiilor pentru anul universitar 2017-2018 * Menţiune referitoare la reduceri ale taxei anuale de școlarizare – nivel licență, în cazul absolvenților UBB din toate timpurile: Reducerea se acordă doar absolvenților Universităţii Babeş-Bolyai, Facultatea de Matematică şi Informatică.