Anunț referitor la cazarea studenților în căminele studențești pentru anul universitar 2021/2022

În vederea întocmirii listelor de cazare pentru anul universitar 2021-2022, comisia de cazare din cadrul facultății are obligativitatea, în baza Hotărârii Senatului 102/14.09.2021: https://senat.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2021/09/HS-nr.102-privind-%C3%AEnceperea-anului-universitar-2021-2022.pdf să solicite studenţilor până la data de 19.09.2021, pentru întocmirea listelor de acordare a unui loc în căminele studenţeşti, unul dintre documentele enumerate mai jos:

  1. certificatul de vaccinare sau documente echivalente din țările de origine pentru cetățeni din afara UE și SEE;
  2. documentul care atestă trecerea prin boală a studentului care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2;
  3. document medical emis de medicul specialist în care să fie specificată contraindicația vaccinări cu serul împotriva SARS-CoV-2.

Documentul justificativ va fi încărcat la adresa: https://forms.gle/u7u2gCzJYWXyjAAf9

Aceleaşi criterii se vor aplica şi pentru studenţii care au depus cerere de cazare pe caz medical sau social.

La Facultatea de Matematică şi Informatică cazarea studenţilor se face conform procedurii cuprinse în Regulamentul cadru de cazare în căminele studențești aprobat de Senatul UBB. Repartizarea studenţilor pe cămine se va afișa pe platforma ACADEMIC INFO, în contul fiecărui student, după data de 21 septembrie 2021.

Studenții anului I vor avea acces în platforma ACADEMIC Info, la adresa: https://academicinfo.ubbcluj.ro/Info/

Secțiunea: Studenți/Recuperare cont

Documentele încărcate după data de 19.09.2021, orele 23.59, nu vor mai fi luate în calcul de către Comisia de cazare a facultăţii.

Comisia de Cazare

Dispozitii operationale privind cazarea in caminele studentesti 2021-2022.pdf