Anunț privind fișele de lichidare începând cu luna iunie 2020

TwitterFacebook

Începând cu data de 15 iunie 2020 fișa de lichidare se generează automat de către secretara specializării și se găsește la secretariatul facultății. Absolvenții Facultății de Matematică și Informatică, în momentul solicitării ridicării actelor de studii în original aflate la dosarul personal, vor semna fișa de lichidare.

TwitterFacebook