Alegerea lucrărilor de licenţă/disertaţie la Departamentul de Matematică pentru studenţii anului 3 nivel licenţă şi ai anului 2 nivel master

Studenţii sunt rugaţi sa contacteze cadrele didactice ale Departamentului în vederea stabilirii unei teme pentru elaborarea lucrării de licență/disertație. Studenţii care întâmpină dificultăţi în alegerea unui îndrumător se vor adresa tutorelui de an care va facilita stabilirea unui coordonator. Studenții aflaţi în prelungire care nu îşi găsesc coordonator vor depune la sediul Departamentului de Matematică (Clădirea Mathematica, etaj I, sala 101) o cerere în acest sens pentru a li se stabili un coordonator. De asemenea, cererile se pot trimite prin e-mail la adresa adela.roman@math.ubbcluj.ro.