Alegerea lucrărilor de licenţă/disertaţie la Departamentul de Matematică pentru studenţii anului 3 nivel licenţă şi ai anului 2 nivel master

Studenţii anului 3 nivel licenţă şi ai anului 2 nivel master care nu au încă un profesor coordonator pentru lucrarea de licenţă/disertaţie sunt rugaţi să ia legătura cât mai curând cu un cadru didactic în vederea coordonării lucrării. Termen limită: 15 noiembrie 2020.

Studenţii sunt rugaţi sa contacteze cadrele didactice în vederea atribuirii unei lucrări de preferinţă folosind adresele de e-mail oferite de facultate și/sau Microsoft Teams. Informaţii despre domeniile de interes ale fiecărui cadru didactic (din aria cărora cadrul didactic propune titluri de licenţă/disertaţie) sunt disponibile pe pagina Departamentului de Matematică. Studenţii care întâmpină dificultăţi în alegerea unui îndrumător se vor adresa tutorelui de grupă/tutorelui de specializare. Studenții aflaţi în prelungire care nu îşi găsesc coordonator se pot adresa conducerii Departamentului de Matematică prin depunerea unei cereri pentru a li se asigna un coordonator. Pe perioada pandemiei, cererile se trimit prin e-mail la adresa: amesesan@math.ubbcluj.ro.