Calendarul Concursului de admitere la Facultatea de Matematică şi Informatică, nivel Master, sesiunea septembrie 2018

Google+TwitterFacebook
 • 10-11 septembrie: Clădirea Centrală a Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, str. M. Kogălniceanu, nr. 1, etajul I, între orele 9:00-13:00
 • 12 septembrie: Probele scrise ale examenului de admitere
 • 12 septembrie: Afișarea rezultatelor probei scrise
 • 12 septembrie: Depunerea contestațiilor la proba scrisă de specialitate
 • 12 septembrie: Rezolvarea contestațiilor
 • 12 septembrie: Afișarea rezultatelor examenului de admitere
 • 13 septembrie: Plata primei rate a taxei de școlarizare și confirmarea locului obținut, între orele 8:15-11:00
 • 13 septembrie: Afișarea rezultatelor admiterii după confirmări
 • 14 septembrie: Plata taxei de școlarizare pentru candidații admiși după confirmări, între orele 8:15-10:00
 • 14 septembrie: Depunerea cererilor de ocupare a unui loc disponibil după confirmări
 • 14 septembrie: Afişarea listei candidaților repartizați pe bază de cerere pe locurile disponibile
 • 14 septembrie: Confirmarea locurilor de către candidații repartizați pe bază de cerere
 • 14 septembrie: Afişarea rezultatelor finale
Google+TwitterFacebook