Taxe admitere facultate, nivel licenţă, 2017

Google+TwitterFacebook

În conformitate cu Regulamentul de admitere al Universităţii Babeş-Bolyai, pentru a putea participa la concursul de admitere se percep următoarele taxe:

  • Taxa de procesare în cuantum de 30 RON se percepe pentru aspectele organizatorice şi de comunicare, inclusiv eventuala preînscriere, taxă care nu este supusă scutirilor, degrevărilor şi nu este returnabilă. Fac excepţie numai candidaţii care se încadrează în una din următoarele situaţii: sunt orfani de ambii părinţi, sunt proveniţi din Casele de Plasament (candidaţii în cauză sunt scutiţi atât de taxa de procesare, cât şi de cele de înscriere şi de concurs, dar numai cu condiţia depunerii diplomei de bacalaureat in original la dosarul de concurs).
  • Taxa de înscriere în cuantum de 170 RON. La înscriere candidatul este obligat să declare dacă s-a mai înscris la o altă specializare/facultate la Universitatea Babeş-Bolyai sau la o altă instituţie de învăţământ superior. Sunt scutiţi de la plata taxei de înscriere o singură dată, copiii personalului didactic şi didactic auxiliar în activitate sau pensionari, angajaţii şi copiii angajaţilor Universităţii noastre (inclusiv restaurantele şi cafeteriile UBB), a Bibliotecii Centrale Universitare şi a Grădinii Botanice şi numai cu condiţia depunerii diplomei de bacalaureat in original la dosarul de concurs.

Taxele se pot achita la facultate în momentul înscrierii la Facultatea de Matematică şi Informatică, str. Kogălniceanu nr. 1, etajul 1.

In caz de retragere de la studii, taxa de procesare, taxa de înscriere şi taxa de şcolarizare sau prima rată a acesteia nu se returnează.

Google+TwitterFacebook