Taxe admitere facultate, nivel licenţă, 2019

TwitterFacebook

În conformitate cu Regulamentul de admitere al Universităţii Babeş-Bolyai, pentru a putea participa la concursul de admitere se percep următoarele taxe:

  • Taxa de procesare în cuantum de 50 RON se percepe pentru aspectele organizatorice şi de comunicare, inclusiv eventuala preînscriere, taxă care nu este supusă scutirilor, degrevărilor şi nu este returnabilă. Fac excepţie numai candidaţii care se încadrează în una din următoarele situaţii: sunt orfani de ambii părinţi, sunt proveniţi din Casele de Plasament (candidaţii în cauză sunt scutiţi atât de taxa de procesare, cât şi de cele de înscriere şi de concurs).
  • Taxa de înscriere în cuantum de 250 RON. Sunt scutiţi de la plata taxei de înscriere o singură dată, copiii personalului didactic şi didactic auxiliar în activitate sau pensionari, angajaţii şi copiii angajaţilor Universităţii noastre (inclusiv restaurantele şi cafeteriile UBB), a Bibliotecii Centrale Universitare şi a Grădinii Botanice, Botanice şi numai cu condiţia depunerii diplomei de bacalaureat in original la dosarul de concurs. La înscriere, aceşti candidaţi sunt obligaţi să declare dacă s-au mai înscris la o altă specializare/facultate la Universitatea Babeş-Bolyai sau la o altă instituţie de învăţământ superior şi că nu au mai beneficiat de scutirea de taxă de ȋnscriere.

Taxele se pot achita la facultate în momentul înscrierii la Facultatea de Matematică şi Informatică, str. Kogălniceanu nr. 1, etajul 1. In caz de retragere de la concursul de admitere sau de la studii, taxa de procesare, taxa de înscriere nu se returnează.

  • Taxa pentru participare la Concursul Mate-Info UBB 2019 este de 250 RON. Ea se poate achita la facultate (str. Kogălniceanu nr. 1, etajul 1, sala 143) sau prin transfer bancar sau mandat poştal.
TwitterFacebook