In atenția candidaților admiși pe locuri cu taxă la admiterea nivel licență, sesiunea iulie 2022

Daca vor exista locuri bugetate eliberate în perioada 28 iulie 2022 – 31 august 2022, în data de 1 septembrie 2022, acestea se vor ocupa de către candidații admiși pe locuri cu taxă, de la aceeași specializare, în ordinea descrescătoare a mediilor, cu condiția îndeplinirii condițiilor de eligibilitate și doar pentru cei care au depus la dosar diploma de bacalaureat și foaia matricola în original până la data 5 AUGUST 2022. În data de 1 septembrie 2022 se afișează pe pagina web a facultății, dacă va fi cazul, lista candidaților care și-au modificat forma de finanțare.

RECOMANDARE: Vă recomandăm sa depuneți diploma de bacalaureat și foaia matriculă în original la dosar pana în data 5 AUGUST 2022, pentru a putea beneficia de această facilitate.