Kategória archívum: Oktatóink kiadványai

Ki lakik a csellista szomszédjában?

Ki lakik a csellista szomszédjában?
Ki lakik a csellista szomszédjában? címmel jelenik meg hamarosan a csíkszeredai Státus Kiadónál az a matematikai könyv, amely a SimpleX Egyesület több taneszközének felhasználásáról, illetve különösen az I–IV. osztályos gyerekekkel tartott tevékenységek tapasztalatairól számol be. A kötet szerzői Zsombori Gabriella és András Szilárd. Minden fejezet hátterében olyan tevékenységek állnak, amelyeket Csíkszeredában vagy Kolozsváron tartottak elemi osztályos

Matematikai tevékenységek – az Erdélyi Tehetségsegítő Tanács szakköri és tábori foglalkozásai matematikából

Matematikai tevékenységek – az Erdélyi Tehetségsegítő Tanács szakköri és tábori foglalkozásai matematikából
Matematikai tevékenységek – az Erdélyi Tehetségsegítő Tanács szakköri és tábori foglalkozásai matematikából címmel jelent meg az ETT idei kiadványa, amely négy témát tartalmaz: az első fejezetben 5 szakköri foglalkozás feladatai és megoldásai találhatóak, a második fejezetben a halmazok tanításával kapcsolatos tevékenységsorozat leírása található, a harmadik fejezetben a területfogalom kialakításával kapcsolatosan találunk egy komplexebb tevékenységet, illetve az

Finta Zoltán: Matematikai analízis

Finta Zoltán: Matematikai analízis
Finta Zoltán: Matematikai analízis. Státus Kiadó, Csíkszereda, 2017. A könyv célja bemutatni a modern matematikai analízis alapjait. Szerkezetileg két jól elkülöníthető részre tagolódik: az első témája a valós egyváltozós valós függvények differenciál- és integrálszámítása (3. Fejezet, illetve 5. Fejezet), amelyhez szervesen kapcsolódnak a következő fejezetek: Valós számrendszer. Valós számsorozatok (1. Fejezet); Valós számsorok, végtelen szorzatok

András Szilárd – Szenkovits Ferenc: Matematikai feladatgyűjtemény

András Szilárd – Szenkovits Ferenc: Matematikai feladatgyűjtemény
András Szilárd – Szenkovits Ferenc: Matematikai feladatgyűjtemény. Státus Kiadó, Csíkszereda, 2017. A kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Matematika és Informatika Karán 2010-től kezdődően, öt év kihagyás után, az egyetemi felvételi vizsga része újból egy írásbeli próba is, ahol a jelentkezők választhatnak, hogy matematikából vagy informatikából oldanak meg feladatokat. Feladatgyűjteményünk célja segíteni mindazok felkészülését, akik a matematikát választják vizsgatárgyként.

András Szilárd: Geometria feladatok. Szögek mértékének kiszámítása segédszerkesztések segítségével

András Szilárd: Geometria feladatok. Szögek mértékének kiszámítása segédszerkesztések segítségével
András Szilárd: Geometria feladatok. Szögek mértékének kiszámítása segédszerkesztések segítségével. Státus Kiadó, Csíkszereda, 2017. Ebben a könyvben, mint az alcíme is mutatja, olyan geometria feladatok vannak, amelyek elemi, szintetikus (trigonometriát, analitikus eszközöket mellőző) megoldása segédszerkesztést igényel. A feladatok elemi megoldása hozzáférhető IX. osztályos diákok számára is, de ugyanakkor a feladatok kitűnő alkalmat nyújtanak a heurisztikus gondolatmenetek,

András Szilárd: Kutatás jellegű feladatok a középiskolai matematika tanításában

András Szilárd: Kutatás jellegű feladatok a középiskolai matematika tanításában
Megjelent a 2015-ben tartott matematikatáborok kísérleti tevékenységeiből készített szakmai kiadvány. A táborokban a hagyományos feladatmegoldás és egyéb tevékenységek mellett kutatás jellegű feladatokat is megfogalmaztunk. Ezeknek az volt a közös jellemzője, hogy a tulajdonságok nem voltak expliciten megfogalmazva, csak körvonalazva volt a téma, és a kiindulópont valamilyen versenyfeladat volt, (amit a szerző a 2015-ben Kolozsváron szervezett

Bodó Zalán: Fordítóprogramok szerkesztése Flex és Bison segítségével

Bodó Zalán: Fordítóprogramok szerkesztése Flex és Bison segítségével
Bodó Zalán: Fordítóprogramok szerkesztése Flex és Bison segítségével. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2014. (ISBN 978-606-8178-98-1/978-606-8178-99-8). A jegyzet a fordítóprogramok írásához használt Flex és Bison eszközöket mutatja be, röviden ismertetve az ezek megértéséhez szükséges fogalmakat és algoritmusokat. Az első fejezet bevezetőt nyújt a formális nyelvek és fordítóprogramok elméletébe, bemutatásra kerülnek a generatív nyelvtanok, véges automaták, reguláris kifejezések, veremautomaták,

Libál András – Zölde Attila – Tunyagi Arthur: Electronics Lab Companion

Libál András – Zölde Attila – Tunyagi Arthur: Electronics Lab Companion
Libál András – Zölde Attila – Tunyagi Arthur: Electronics Lab Companion, Editura Albastră, Kolozsvár, 2014. (ISBN: 978-973-650-304-7)

Gaskó Noémi – Kása Zoltán: Gráfalgoritmusok

Gaskó Noémi – Kása Zoltán: Gráfalgoritmusok
Gaskó Noémi – Kása Zoltán: Gráfalgoritmusok. Kolozsvári Egyetemi Kiadó, 2015. (ISBN: 978-973-595-735-3)

Gündischné Gajzágó Mária, Szenkovits Ferenc, Gündisch György (szerk.): Bolyai Farkas fizikája és csillagászata. Másfél évszázada lappangó kéziratok

Gündischné Gajzágó Mária, Szenkovits Ferenc, Gündisch György (szerk.): Bolyai Farkas fizikája és csillagászata. Másfél évszázada lappangó kéziratok
Gündischné Gajzágó Mária – Szenkovits Ferenc – Gündisch György (szerk.): Bolyai Farkas fizikája és csillagászata. Másfél évszázada lappangó kéziratok. Magyar Tudománytörténeti Intézet, Budapest, Teleki–Bolyai Könyvtár, Marosvásárhely, 2013. (ISBN: 978-615-5365-01-0)