Magyar állami kitüntetések Kolozsváron: a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjét vehette át Szilágyi Pál matematikus

2015. április 10-én, pénteken három jeles kolozsvári személyiség vehette át Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusán Mile Lajos főkonzultól az Áder János köztársasági elnök által adományozott magyar állami kitüntetéseket. Orbán Katalin, a Kolozsvári Rádió magyar szerkesztőségének korábbi vezetője Magyar Ezüst Érdemkeresztet kapott, Egyed Péter filozófus, író és Szilágyi Pál matematikus, egyetemi oktató pedig a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjében részesült.

„Dr. Szilágyi Pál neves matematikus, az erdélyi tudományos élet szervezője, a magyar nyelvű felsőoktatás kialakításának és fejlesztésének meghatározó egyénisége, külföldön és belföldön egyaránt elismert szakember.”

Dávid László, a Sapientia EMTE jelenlegi rektora mondott laudációt dr. Szilágyi Pál professzorról, az intézmény korábbi rektoráról: „A részletes önéletrajz többet mutat az egyéniségről, mint a rövid laudáció. Sikertörténetről beszélhetünk.” Szilágyi Pál Tasnádon született. Középiskolai tanulmányait Nagyváradon, egyetemi tanulmányait a Bolyai Egyetem Matematika Karán végezte. Teljes szakmai életét a Bolyai, illetve a Babeș–Bolyai Tudományegyetem töltötte be. Néhány évig dékánhelyettes és rektorhelyettes is volt, majd Andrei Marga minisztersége alatt három hónapig megbízott rektorként is tevékenykedett. Nevéhez fűződik a magyar nyelvű képzés megvalósítása. Gazdag szakmai pályájának egyik fontos mozzanata a Sapientia Egyetemhez kötődik, amelynek elindítója, tanácsadója volt. Vezetői funkciót töltött be. Szilágyi Pál a Sapientia Egyetem rektora volt, mikor külső támadások érték az intézményt. Egyenessége, nyugodt tartása segített a problémák megoldásában. Tudatosította, hogy van értéke a magyar egyetem létezésének.

Szilágyi Pál beszédében kiemelte: „Olyan helyzetbe került, hogy lehetőség teremtődött arra, hogy a romániai magyar egyetemi viszonyokat kivigyük külföldre.” A hazai magyar felsőoktatás olyan támogatást kapott Magyarországtól, hogy magas színvonalú oktatást és kutatást lehetett megvalósítani. „Tudatosult, hogy létezünk, meg tudunk maradni, érdemes velünk törődni, van erőnk, és vannak tehetséges fiataljaink.”

Horváth László felvételei

szilagyi-tisztikereszt1szilagyi-tisztikereszt2szilagyi-tisztikereszt3szilagyi-tisztikereszt4szilagyi-tisztikereszt5szilagyi-tisztikereszt6szilagyi-tisztikereszt7szilagyi-tisztikereszt8