A XXXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Informatikatudományi Szekciójának eredményei

XXXV. OTDK Informatikatudományi Szekciójában több hallgatónk, illetve volt hallgatónk mérettette meg magát. Az OTDK-t kétévente rendezik meg, és ide a korábban helyi TDK-kon díjazást, szakmai elismerést nyert hallgatók nyernek részvételi jogot, tehát már ide eljutni is szakmai kiválóságot jelent.
Az idei konferencia 19 tagozatába összesen 165 dolgozatot neveztek, ami 188 hallgató munkáját jelenti 17 küldő intézményből. A 2021-es OTDK-n részt vevő hallgatóink:

  • Bándi Nándor
  • Gál Róbert-Rudolf
  • Hegedüs Hunor
  • Kovács Patrik
  • Lőrincz Szabolcs-Botond
  • Orbán Erik
  • Szallós Kis Csaba
  • Szász Kata
  • Tunyogi Rudolf

Ezúton is gratulálunk minden résztvevőnek, illetve a díjazottaknak!

SZÁMÍTÓGÉPES LÁTÁS ÉS KÉPFELDOLGOZÁS tagozat, I. díj:
Lőrincz Szabolcs-BotondDisztorziókorrekció neurális háló alkalmazásával.
Témavezető: drd. Pável Szabolcs PhD hallgató, BBTE

FORMÁLIS NYELVEK ÉS STATIKUS ELEMZÉS tagozat, különdíj:
Gál Róbert-RudolfRegkless: Egyre kevésbé reguláris kifejezések.
Témavezető: dr. Bodó Zalán egyetemi docens, BBTE

A két év múlva tartandó következő Informatikatudományi OTDK szervezési jogát a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem nyerte el. Gratulálunk hallgatójuknak, Fejér Norbertnek is, aki Egérdinamika alapú felhasználó azonosítás mély neurális hálók segítségével c. munkájával (témavezető: dr. Antal Margit egyetemi docens, EMTE MVK) II. díjat nyert a MESTERSÉGES INTELLIGENCIA 1 tagozatban.