Kategória archívum: Oktatóink kiadványai

Darvay Zsolt: Algoritmi noi de punct interior în programarea liniară

Darvay Zsolt: Algoritmi noi de punct interior în programarea liniară
Darvay Zsolt: Algoritmi noi de punct interior în programarea liniară, Presa Universitară Clujeană, 2018. ISBN: 978-606-37-0313-3

András Szilárd, Csapó Hajnalka, Lukács Andor, Nagy Örs, Ugron Szabolcs: Matematika szakköri foglalkozások középiskolásoknak

András Szilárd, Csapó Hajnalka, Lukács Andor, Nagy Örs, Ugron Szabolcs: Matematika szakköri foglalkozások középiskolásoknak
Az Erdélyi Tehetségsegítő Tanács programjának részeként sikerült néhány szakköri foglalkozást összegyűjteni, és könyv formájában is megjelentetni. A könyv a következő öt foglalkozást tartalmazza: a Titu-lemma és alkalmazásai (Ugron Szabolcs, Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy) függvénytulajdonságok alkalmazásai (Dr. Nagy Örs, Báthory István Elméleti Líceum, Kolozsvár) válogatás az Erdélyi Magyar Matematikaversenyen adott geometria feladatokból (Csapó Hajnalka, Márton Áron

András Szilárd, Cseh Tünde, Kajántó Sándor: Matematika szakköri feladatok a XI. osztály számára

András Szilárd, Cseh Tünde, Kajántó Sándor: Matematika szakköri feladatok a XI. osztály számára
A BBTE Magyar Matematika és Informatika Intézetének támogatásával megjelent az Erdélyi Tehetségsegítő Tanács kihelyezett szakkörein tartott tananyagok egy része. A kiadvány (András Szilárd, Cseh Tünde, Kajántó Sándor: Matematika szakköri feladatok a XI. osztály számára. Státus Kiadó, Csíkszereda, 2018.) két részből áll: az első részben sorozatokkal kapcsolatos feladatok vannak, a második részben lineáris algebra feladatok. Mindkét részben

Matematikai tevékenységek – az Erdélyi Tehetségsegítő Tanács szakköri és tábori foglalkozásai matematikából

Matematikai tevékenységek – az Erdélyi Tehetségsegítő Tanács szakköri és tábori foglalkozásai matematikából
Matematikai tevékenységek – az Erdélyi Tehetségsegítő Tanács szakköri és tábori foglalkozásai matematikából címmel jelent meg az ETT idei kiadványa, amely négy témát tartalmaz: az első fejezetben 5 szakköri foglalkozás feladatai és megoldásai találhatóak, a második fejezetben a halmazok tanításával kapcsolatos tevékenységsorozat leírása található, a harmadik fejezetben a területfogalom kialakításával kapcsolatosan találunk egy komplexebb tevékenységet, illetve az

Finta Zoltán: Matematikai analízis

Finta Zoltán: Matematikai analízis
Finta Zoltán: Matematikai analízis. Státus Kiadó, Csíkszereda, 2017. A könyv célja bemutatni a modern matematikai analízis alapjait. Szerkezetileg két jól elkülöníthető részre tagolódik: az első témája a valós egyváltozós valós függvények differenciál- és integrálszámítása (3. Fejezet, illetve 5. Fejezet), amelyhez szervesen kapcsolódnak a következő fejezetek: Valós számrendszer. Valós számsorozatok (1. Fejezet); Valós számsorok, végtelen szorzatok

András Szilárd – Szenkovits Ferenc: Matematikai feladatgyűjtemény

András Szilárd – Szenkovits Ferenc: Matematikai feladatgyűjtemény
András Szilárd – Szenkovits Ferenc: Matematikai feladatgyűjtemény. Státus Kiadó, Csíkszereda, 2017. A kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Matematika és Informatika Karán 2010-től kezdődően, öt év kihagyás után, az egyetemi felvételi vizsga része újból egy írásbeli próba is, ahol a jelentkezők választhatnak, hogy matematikából vagy informatikából oldanak meg feladatokat. Feladatgyűjteményünk célja segíteni mindazok felkészülését, akik a matematikát választják vizsgatárgyként.

András Szilárd: Geometria feladatok. Szögek mértékének kiszámítása segédszerkesztések segítségével

András Szilárd: Geometria feladatok. Szögek mértékének kiszámítása segédszerkesztések segítségével
András Szilárd: Geometria feladatok. Szögek mértékének kiszámítása segédszerkesztések segítségével. Státus Kiadó, Csíkszereda, 2017. Ebben a könyvben, mint az alcíme is mutatja, olyan geometria feladatok vannak, amelyek elemi, szintetikus (trigonometriát, analitikus eszközöket mellőző) megoldása segédszerkesztést igényel. A feladatok elemi megoldása hozzáférhető IX. osztályos diákok számára is, de ugyanakkor a feladatok kitűnő alkalmat nyújtanak a heurisztikus gondolatmenetek,

András Szilárd: Kutatás jellegű feladatok a középiskolai matematika tanításában

András Szilárd: Kutatás jellegű feladatok a középiskolai matematika tanításában
Megjelent a 2015-ben tartott matematikatáborok kísérleti tevékenységeiből készített szakmai kiadvány. A táborokban a hagyományos feladatmegoldás és egyéb tevékenységek mellett kutatás jellegű feladatokat is megfogalmaztunk. Ezeknek az volt a közös jellemzője, hogy a tulajdonságok nem voltak expliciten megfogalmazva, csak körvonalazva volt a téma, és a kiindulópont valamilyen versenyfeladat volt, (amit a szerző a 2015-ben Kolozsváron szervezett

Bodó Zalán: Fordítóprogramok szerkesztése Flex és Bison segítségével

Bodó Zalán: Fordítóprogramok szerkesztése Flex és Bison segítségével
Bodó Zalán: Fordítóprogramok szerkesztése Flex és Bison segítségével. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2014. (ISBN 978-606-8178-98-1/978-606-8178-99-8). A jegyzet a fordítóprogramok írásához használt Flex és Bison eszközöket mutatja be, röviden ismertetve az ezek megértéséhez szükséges fogalmakat és algoritmusokat. Az első fejezet bevezetőt nyújt a formális nyelvek és fordítóprogramok elméletébe, bemutatásra kerülnek a generatív nyelvtanok, véges automaták, reguláris kifejezések, veremautomaták,

Libál András – Zölde Attila – Tunyagi Arthur: Electronics Lab Companion

Libál András – Zölde Attila – Tunyagi Arthur: Electronics Lab Companion
Libál András – Zölde Attila – Tunyagi Arthur: Electronics Lab Companion, Editura Albastră, Kolozsvár, 2014. (ISBN: 978-973-650-304-7)