Ki lakik a csellista szomszédjában?

Ki lakik a csellista szomszédjában? címmel a csíkszeredai Státus Kiadónál megjelent az a matematikai könyv, amely a SimpleX Egyesület több taneszközének felhasználásáról, illetve különösen az I–IV. osztályos gyerekekkel tartott tevékenységek tapasztalatairól számol be. A kötet szerzői Zsombori Gabriella és András Szilárd. Minden fejezet hátterében olyan tevékenységek állnak, amelyeket Csíkszeredában vagy Kolozsváron tartottak elemi osztályos diákokkal. A könyv elsősorban a tanítóknak tartott képzések tananyagaként volt elképzelve, de a célközönség ennél jóval tágabb, hiszen a könyv borítóján a Kinek szól a könyv? kérdésre a válasz a következő: ,,Mindenkinek, akit elvarázsol egy szép gondolatmenet, a matematika, egy gyerek kíváncsisága, az oktatás bódító kifürkészhetetlensége.”

A könyv alcíme: Hidak építése az I–IV. osztályos és az V–VIII. osztályos matematika között, kíváncsiságvezérelt tevékenységek segítségével. Ennek megfelelően a különböző fejezetekben a Terc kártyán alapuló matematikai tevékenységek, a gondolatmenet-építést segítő Sherlock-készletre épülő tevékenységek, a SimpleX Egyesület tagjai által fejlesztett Varázsszőnyeg készleten alapuló tevékenységek, versenyfeladatok megoldása, illetve a számfogalom és a terület fogalmának kialakítását célzó tevékenységek leírása található.

A szerzők ezt írják: „Mindannyian – gyerekek és felnőttek, oktatók és tanítványaik, építész és zenész és költő és matematikus – hidakat próbálunk építeni egész életünk során. Azok a hidak, amelyeket ötleteinkből, végtelennek tűnő kérdésözönünkből, a válaszok kereséséből, csodálatosan szép és furcsa gondolatokkal fűzünk össze, együtt, hihetetlenül izgalmasak, harmonikusak és rendkívül időtállóak. Ilyen hidakat építgetünk a gyerekekkel – kicsikkel és nagyokkal – együtt, jó néhány éve a matematika berkeiben, ezt szeretnénk most az Olvasóval is megosztani.”


A könyv megjelenését az NTP-KKI-16-0205 kódszámú pályázaton keresztül az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatta. A pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő hirdette meg.