Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică

Planul de învătământ
pentru anul universitar 2012/2013

Specializarea Matematică informatică

Semestrul 1

Cod Denumire Ore: C+S+L+P Finalizare Credite Fişa disciplinei
MLR0019 Algebra 1 (Algebră liniară) 2+2+0+0 E 6 cr. română maghiară
MLR0023 Logică matematică 2+2+0+0 C 6 cr. română maghiară
MLR0001 Analiză matematică 1 (Analiza pe R) 2+2+0+0 E 6 cr. română maghiară
MLR0013 Geometrie 1 (Geometrie analitică) 2+2+0+0 E 6 cr. română maghiară
MLR5005 Fundamentele programării 2+2+2+0 C 6 cr. română maghiară
YLU0011 Educaţie fizică (1) 0+2+0+0 C -
MLX2081 Limba străină (1) 0+2+0+0 C 3 cr.
TOTAL 10+14+2+0=26   33 cr.
Discipline facultative
MLR0018 Matematica de bază 2+1+0+0 C - română
MLR7005 Comunicare şi dezvoltare profesională în informatică 2+0+0+1 C 3 cr. română
MLM7006 Informatica de baza (in limba maghiară) 2+0+2+0 C 4 cr. maghiară

Pachetul cu discipline pentru limba străină (1)
LLU0011 Limba engleză (1) 0+2+0+0 3 cr.
LLU0021 Limba franceză (1) 0+2+0+0 3 cr.
LLU0031 Limba germană (1) 0+2+0+0 3 cr.

Semestrul 2

Cod Denumire Ore: C+S+L+P Finalizare Credite Fişa disciplinei
MLR0021 Algebra 2 (Structuri algebrice de bază) 2+2+0+0 E 5 cr. română maghiară
MLR0006 Analiză matematică 2 (Calcul diferenţial în R^n) 2+2+0+0 E 5 cr. română maghiară
MLR0015 Geometrie 2 (Geometrie afină) 2+2+0+0 C 5 cr. română maghiară
MLR0009 Ecuaţii diferenţiale 2+1+1+0 E 5 cr. română maghiară
MLR5006 Programare orientată obiect 2+1+1+0 E 5 cr. română maghiară
MLR5022 Structuri de date şi algoritmi 2+1+0+0 C 5 cr. română maghiară
YLU0012 Educaţie fizică (2) 0+2+0+0 C -
MLX2082 Limba străină (2) 0+2+0+0 C 3 cr.
TOTAL 12+13+2+0=27   33 cr.
Discipline facultative
MLR2002 Metode avansate de rezolvare a problemelor de matematică şi informatică 2+0+0+0 C 3 cr. română

Pachetul cu discipline pentru limba străină (2)
LLU0012 Limba engleză (2) 0+2+0+0 3 cr.
LLU0022 Limba franceză (2) 0+2+0+0 3 cr.
LLU0032 Limba germană (2) 0+2+0+0 3 cr.

Semestrul 3

Cod Denumire Ore: C+S+L+P Finalizare Credite Fişa disciplinei
MID0004 Metode avansate de programare 2+1+2+0 C 5 cr. maghiară
MMA0029 Analiză matematică 3 (Calcul integral în R^n) 2+2+0+0 C 5 cr. română maghiară
MMG0013 Geometrie 3 (Geometria diferenţială a curbelor şi suprafeţelor) 2+2+0+0 E 5 cr. română maghiară
MMC0001 Analiză complexă 2+2+0+0 E 5 cr. română maghiară
MIH0002 Baze de date 2+1+1+0 E 5 cr. română maghiară
MIC0010 Arhitectura sistemelor de calcul 2+1+1+0 E 5 cr. română maghiară
TOTAL 12+9+4+0=25   30 cr.

Semestrul 4

Cod Denumire Ore: C+S+L+P Finalizare Credite Fişa disciplinei
MMA0005 Funcţii reale 2+2+0+0 C 5 cr. română maghiară
MMN0002 Analiză numerică 2+1+2+0 E 6 cr. română maghiară
MMM0010 Mecanică teoretică 2+1+1+0 E 5 cr. română maghiară
MMP0001 Probabilităţi 2+2+0+0 E 5 cr. română maghiară
MID0003 Sisteme de operare 2+0+2+0 E 5 cr. română maghiară
MXX9301 Curs optional 1 2+1+0+2 C 4 cr.
TOTAL 12+7+5+2=26   30 cr.
Alte discipline obligatorii
MPM0002 Practică 0+0+0+6.5 C 6 cr.

Discipline oferite pentru cursul opţional 1
Pachetul cu discipline în limba română
MML0009 Complemente de algebră 2+1+0+2 4 cr.
MMA0013 Complemente de analiză matematică 2+1+0+2 4 cr.
MMA0012 Funcţii convexe 2+1+0+2 4 cr.
MML0018 Grafuri şi combinatorică 2+1+0+2 4 cr.
Pachetul cu discipline în limba maghiară
MMA0016 Capitole speciale de analiză matematică 2+1+0+2 4 cr.
MMC0002 Teoria geometrică a funcţiilor analitice 2+1+0+2 4 cr.
MMG0010 Geometrie proiectivă 2+1+0+2 4 cr.
MMG0011 Geometrie hiperbolică 2+1+0+2 4 cr.
MML0011 Capitole speciale de algebră 2+1+0+2 4 cr.
MIH0014 Sisteme de gestiune a bazelor de date 2+0+1+2 4 cr.
MML0018 Grafuri şi combinatorică 2+1+0+2 4 cr.

Semestrul 5

Cod Denumire Ore: C+S+L+P Finalizare Credite Fişa disciplinei
MMP0002 Statistică matematică 2+2+1+0 E 6 cr. română maghiară
MIF0003 Limbaje formale şi tehnici de compilare 2+1+1+0 E 6 cr. română maghiară
MML0014 Teoria numerelor 2+1+0+0 E 5 cr. română maghiară
MME0004 Ecuaţii cu derivate parţiale 2+2+0+0 E 5 cr. română maghiară
MXX9302 Curs optional 2 2+1+0+0 C 4 cr.
MXX9303 Curs optional 3 2+0+1+0 C 4 cr.
TOTAL 12+7+3+0=22   30 cr.
Discipline facultative
MMH0002 Redactarea documentelor matematice în LaTeX 1+0+1+0 C 3 cr. română

Discipline oferite pentru cursul opţional 2
Pachetul cu discipline în limba română
MME0014 Capitole speciale de ecuaţii diferenţiale ordinare 2+1+0+0 4 cr.
MMN0001 Software matematic 2+0+2+0 4 cr.
MMM0002 Astronomie 2+1+1+0 4 cr.
MMA0007 Analiză funcţională 2+2+0+0 4 cr.
Pachetul cu discipline în limba maghiară
MMP0006 Teoria informaţiei 2+2+0+0 4 cr.
MMA0007 Analiză funcţională 2+2+0+0 4 cr.
MME0002 Sisteme dinamice 2+1+0+0 4 cr.
MME0015 Matematici aplicate în economie 2+1+0+0 4 cr.
MMM0002 Astronomie 2+1+1+0 4 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 3
Pachetul cu discipline în limba română
MID0012 Programare distribuită - platforme Java 2+0+1+0 4 cr.
MID0020 Instrumente CASE 2+0+1+0 4 cr.
MIH0005 Date semistructurate 2+0+1+0 4 cr.
MII0007 Tehnici pentru regăsirea informaţiei 2+0+1+0 4 cr.
Pachetul cu discipline în limba maghiară
MIH0015 Proiectarea şi gestiunea bazelor de date distribuite şi orientate obiect 2+0+1+0 4 cr.
MIF0006 Analiza algoritmilor 2+1+0+0 4 cr.
MID0018 Programare Windows 2+0+1+0 4 cr.
MID0012 Programare distribuită - platforme Java 2+0+1+0 4 cr.
MIG0001 Algoritmica grafelor 2+1+1+0 4 cr.

Semestrul 6

Cod Denumire Ore: C+S+L+P Finalizare Credite Fişa disciplinei
MMA0018 Tehnici de optimizare 2+1+0+1 E 6 cr. română maghiară germană
MID0007 Ingineria sistemelor soft 2+1+1+0 E 6 cr. română
MII0001 Inteligenţă artificială 2+1+1+0 E 6 cr. română maghiară
MIC0003 Reţele de calculatoare 2+0+2+1 C 6 cr. română maghiară
MID0008 Proiect colectiv 0+0+2+0 C 3 cr. maghiară
MXX9304 Curs optional 4 1+0+0+0 C 3 cr.
TOTAL 9+3+6+2=20   30 cr.
Alte discipline obligatorii:
MMZ0001 Elaborarea lucrării de licenţă 0+0+2+0 C 5 cr.
MMZ0004 Finalizarea lucrării de licenţă 0+0+0+5 C -

Discipline oferite pentru cursul opţional 4
Pachetul cu discipline în limba română
MMH0001 Istoria matematicii 1+0+0+0 3 cr.
MIA0001 Istoria informaticii 1+0+0+0 3 cr.
MMZ0003 Metodologia documentării şi elaborării unei lucrări ştiinţifice 1+0+0+0 3 cr.
Pachetul cu discipline în limba maghiară
MMH0001 Istoria matematicii 1+0+0+0 3 cr.
MIA0001 Istoria informaticii 1+0+0+0 3 cr.
MMZ0003 Metodologia documentării şi elaborării unei lucrări ştiinţifice 1+0+0+0 3 cr.