VI. Országos Magyar Matematika Olimpia – Nagybánya

Ebben az évben hatodik alkalommal került megrendezésre a romániai magyar tannyelvű iskolák diákjai számára szervezett matematikaverseny. A verseny megyei szakaszát a tanfelügyelőségek szervezésében 2024. január 27-én tartották. Az egységes feladatsorokat az országos versenybizottság állította össze. Ezt követően került sor 2024. február 26–29. időszakban Nagybányán az országos döntőre, ami egyben az Erdélyi Magyar Matematikaverseny 33. kiadása volt.

A nagybányai Németh László Elméleti Líceum munkaközössége által szervezett döntő megmérettetésen tizenhat megye képviseletében 93 általános iskolás és 86 líceumi tanuló vett részt, akiket 22 tanár kísért. A feladatsorok összeállítását, valamint a dolgozatok értékelését a Tanügyminisztérium által kinevezett 33 tagú versenybizottság végezte. A versenybizottságot a részt vevő megyék által javasolt szaktanárok, szakfelügyelők, valamint a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem néhány oktatója alkotta. Egyetemünk Magyar Matematika és Informatika Intézete részéről a bizottság munkájának koordinálásában a következő oktatók vettek részt: drd. Kajántó Sándor, dr. Lukács Andor, dr. Szilágyi Géza Zsolt és dr. Szenkovits Ferenc.

A verseny lebonyolításához nagyon jó feltételeket biztosított a házigazda iskola munkaközössége, az iskolát támogató civil egyesületek, valamint a helyi és megyei hatóságok képviselői. Áldozatos, szeretetteljes munkájukat az iskola fáradhatatlan igazgatónője, Mastan Eliza-Piroska koordinálta.

A verseny résztvevőinek az olimpiai megmérettetés lehetőséget adott arra, hogy újból felmérjék az utóbbi év során elért szellemi gyarapodásuk eredményességét, hogy országos összehasonlításban is össze tudják mérni tudásukat. Annak ellenére, hogy a feladatsorok egyáltalán nem voltak könnyűek, minden évfolyamon születtek nagyon kiemelkedő eredmények, néhol maximális pontszámmal is, bizonyítva, hogy a szorgalmas, kitartó munkával párosuló tehetség előtt nincsenek korlátok. Az a tény, hogy a díjazott versenyzők között a hagyományosan jól szereplő nagynevű erdélyi középiskolák diákjai mellet egyre több vidéki, kisebb iskola diákja is jó szerepel, azt mutatja, hogy évről-évre szélesedik azon jól képzett, hivatásukat szerető és tisztelő, lelkes matematikatanárok köre, akik rendszeresen felkészítik diákjaikat, a tanrendben előírt kötelezettségeken felül is.

A matematikafeladatok megoldása, szerkesztése által nyújtott élvezet mellett minden résztvevőnek, diáknak és tanárnak maradandó élményt jelentett Nagybánya város történelmi nevezetességeinek meglátogatása, a nagybányai híres festői iskolát alkotó neves művészek alkotásaiból összeállított kiállítás megtekintése a Szépművészeti Múzeumban, valamint azok a percek, amelyeket a hozzáértő gondossággal felújított koltói kastélyban és annak kertjében tölthettünk, Petőfi Sándor, Szendrei Júlia, Jókai Mór, Telek Sándor és mások lábnyomai mentén barangolva. Köszönet a szervezőknek!

Dr. Szenkovits Ferenc egyetemi docens,
a Versenybizottság elnöke

Fényképek a Németh László Elméleti Líceum Facebook-oldalán: megnyitó, verseny és szabadidős tevékenységek, díjátadó ünnepség