Újabb kiválasztás – ERASMUS hallgatói mobilitás

Az első forduló után betöltetlenül maradt helyekre újabb szelekciót hirdetünk ERASMUS hallgatói mobilitási és szakgyakorlati ösztöndíjakra, amelyre 2019. április 16-án, délután kerül sor.

A jelentkezők 2019. április 16-ig adhatják le dossziéjukat, naponta 9:00 és 12:00 óra között a kari titkárságon.

További információk a www.cs.ubbcluj.ro/~robu/erasmus/ honlapon vagy levélben a kari Erasmus-koordinátortól, dr. Robu Judit dékánhelyettestől, a erasmus@cs.ubbcluj.ro e-mail címen.