OLD – PRIVAT – A vizsga tematikája informatikából, a Matematika és Informatika Karon meghirdetett 2019. júliusi felvételi időszakra, valamint a BBTE Matek-Infó versenyre

Az írásbeli vizsga tematikája Az alapképzési felvételi megszervezésére és lebonyolítására vonatkozó szabályzat – Matematika és Informatika Kar – 2019 4B Mellékletét képezi.

Nyomtatható változat PDF formátumban

 1. Algoritmusok
  • 1.1. Az algoritmus fogalma és jellemzői
  • 1.2. Adatok, változók, kifejezések, műveletek
  • 1.3. Alapvető szerkezetek (lineáris, elágazó, ismétlő)
  • 1.4. Algoritmusok leírása (pszeudokód programok)
 2. Egy programozási nyelv alapvető elemei (Pascal vagy C vagy C++, választható)
  • 2.1. A nyelv elemei
  • 2.2. Állandók. Azonosítók
  • 2.3. Az adattípus fogalma. Aritmetikai, logikai és relációs operátorok
  • 2.4. Az adattípusok definiálása
  • 2.5. Változók. Változók deklarálása
  • 2.6. Állandók definiálása
  • 2.7. A programok szerkezete. Megjegyzések
  • 2.8. Kifejezések. Az értékadó utasítás
  • 2.9. Adatok beolvasása/kiírása
  • 2.10. Vezérlési szerkezetek (az összetett utasítás, elágazó és ismétlő szerkezetek)
 3. Alprogramok
  • 3.1. Elv és hasznosság
  • 3.2. Paraméterátadási mechanizmusok
 4. Strukturált adattípusok
  • 4.1. A tömb típus
  • 4.2. A karakterlánc típus
   • – operátorok, előre definiált eljárások és függvények az alábbi műveletekre: beolvasás, kiírás, összefűzés, keresés, kinyerés, beszúrás, törlés és konverzió (karaktersorozat ↔ numerikus érték)
  • 4.3. A rekord típus (struktúra a C/C++-ban)
 5. Szöveges állományok
  • 5.1. Szöveges állományok. Hozzáférési típusok
  • 5.2. Eljárások és függvények szöveges állományok kezelésére
 6. Elemi algoritmusok
  • 6.1. Egy adott számrendszerbeli szám számjegyeit feldolgozó programok
  • 6.2. Oszthatóság. Prímszámok. Az euklideszi algoritmus
  • 6.3. A Fibonacci-sorozat. Az általános taggal megadott egyes összegek kiszámítása
  • 6.4. Minimum/maximum meghatározás
  • 6.5. Rendezési módszerek (a buborék módszer, beszúró, kiválasztó és számláló rendezés)
  • 6.6. Összefésülés
  • 6.7. Keresési módszerek (szekvenciális, bináris)
  • 6.8. Egy algoritmus bonyolultságának elemzése (a végrehajtási idő és a felhasznált memória szerinti hatékonysági kritériumot tekintve)
 7. A felhasználó által definiált alprogramok
  • 7.1. Eljárások és függvények
   • – deklaráció és meghívás
   • – formális és aktuális paraméterek
   • – érték szerinti és cím (referencia) szerinti paraméterátadás
   • – globális és lokális változók, hatókör
  • 7.2. Egy feladat megoldásának moduláris tervezése
 8. Rekurzivitás
  • 8.1. A rekurzivitás általános bemutatása
  • 8.2. Rekurzív eljárások és függvények

Válogatott bibliográfia

 1. Az Oktatási és Kutatási Minisztérium által jóváhagyott informatika tankönyvek
 2. R. Andonie, I. Gârbacea, Algoritmi fundamentali, o perspectivă C++, Ed. Libris, 1995
 3. M. Frentiu, I. Lazar, S. Motogna, V. Prejmerean, Elaborarea algoritmilor, Ed. Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, 1998
 4. M. Frentiu, I. Lazar, S. Motogna, V. Prejmerean, Programare Pascal, Ed. Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, 1998
 5. M. Frentiu, I. Lazar, Bazele programării – proiectarea algoritmilor, Ed. Universităţii Petru Maior Târgu Mureş, 2000
 6. M. Frenţiu, H.F. Pop, G. Şerban, Programming Fundamentals, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2006
 7. L. Negrescu, Limbajele C şi C++ pentru începători, Ed. Albastră, 2006
 8. B. Pârv, A.I. Vancea, Fundamentele limbajelor de programare, Ed. Microinformatica, Cluj, 1996
 9. B. Pȃrv, A.I. Vancea, Fundamentele limbajelor de programare, Litografiat Univ. Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, 1992, Vol 1&2
 10. D. Rancea, Informatică (manual pentru clasa a IX-a), Ed. Computer Libris Agora, 1999
 11. D. Rancea, Limbajul Pascal, Algoritmi fundamentali, Ed. Computer Libris Agora, 1999