Informatika és szoftverfejlesztés posztgraduális képzési program

Az oktatási program leírása

A Babeș–Bolyai Tudományegyetem Matematika és Informatika Kara magyar nyelvű posztgraduális képzést indít informatika és szoftverfejlesztés területen.

Az Oktatási Minisztérium által akkreditált képzési program megszervezése az érvényes jogszabályoknak megfelelően, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem posztgraduális képzési programok működtetésére vonatkozó szabályzata alapján történik.

A program egy átképzési lehetőséget biztosít mindazok számára, akik jelenlegi szakmájukból szeretnének áttérni az informatika és szoftverfejlesztés területére, és egy sikeres szakmai karriert szeretnének elindítani az IT-szektorban. A posztgraduális képzésre olyan személyek jelentkezhetnek, akik már rendelkeznek valamilyen felsőfokú egyetemi végzettséggel (bármilyen tudományterületen), illetve egy államilag elismert felsőoktatási intézmény által kibocsátott ennek megfelelő oklevéllel (egyetemi diploma).

A hallgatók számára magas színvonalú oktatási programot biztosítunk, képzési szakembereink a Matematika és Informatika Kar egyetemi oktatói, akik a gazdasági szektorral is folyamatosan együttműködnek, és komoly fejlesztői tapasztalatokkal rendelkeznek. Az IT Plus klaszter által a hallgatók közvetlen kapcsolatban lesznek a helyi IT-szektor képviselőivel is, így a képzés befejezése után (vagy akár azzal párhuzamosan) még könnyebbé válik számukra az azonnali elhelyezkedés a szakmában.

18 hónapos képzési program 15 modulra tagolódik (az utolsó három modullal párhuzamosan szakmai gyakorlaton vesznek részt a hallgatók, illetve záróvizsga projektjeik elkészítése is ebben a periódusban történik).

A képzés tanterve (a tantárgyi adatlapokat is beleértve) itt érhető el.

A tandíj 7500 lej (három 2500 lejes részletben fizetendő).

A 2022 márciusában szervezett felvételire vonatkozó információk elérhetőek a felvételi naptár menüpontban.

A programról további tájékoztató anyagok találhatóak a kar magyar és román nyelvű oldalain. Kérdéseikkel bizalommal fordulhatnak a program koordinátorához, dr. Simon Károly egyetemi adjunktushoz, illetve a szervezőcsapathoz a posztgrad@cs.ubbcluj.ro címen.

Fontos tudnivalók

A BBTE Matematika és Informatika Karán 2022 márciusában induló posztgraduális képzést az IT Plus klaszterrel partnerségben szervezzük, Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának és Kovászna Megye Tanácsának támogatásával. A 2022-ben induló képzés Sepsiszentgyörgyön lesz megszervezve.

Beiratkozás

A beiratkozás online történik. A jelentkezők felelősek azért, hogy helyesen töltsék fel az egyetem felvételi szabályzatában rögzített dokumentumokat a megadott platformon, aláírva (ahol szükséges) és szkennelve. A jelentkezők vállalják a felelősséget, hogy a feltöltött digitális/szkennelt dokumentumok az eredetieknek megfelelőek. Az eredeti dokumentumokat a későbbiekben (sikeres felvételi esetén) kell leadni, ennek pontos módjáról a bejutott hallgatókat időben tájékoztatjuk.

Az online beiratkozás az egyetem felvételi platformján  keresztül történik: https://admitere2022.ubbcluj.ro, a dokumentumokat ezen a platformon keresztül kell feltölteni. Kérjük, hogy csak pdf dokumentumokat töltsenek fel.

Beiratkozási időszak: 2022. szeptember 12. – 2022. szeptember 18.

Beiratkozási díj: 150 lej + 50 lej iratkezelési és adatfeldolgozási díj, ugyancsak a felvételi platform segítségével kell befizetni.

FELVÉTELI

A 2022 szeptemberében szervezett pótfelvételire megmaradt helyek száma: 10.

A felvételi egy logikai feladatokból álló, az algoritmikus gondolkodási készséget felmérő teszt lesz, kiegészítve számítástechnikai általános műveltségi kérdésekkel. Egy mintatétel elérhető az alábbi linken.

A felvételi dátuma: 2022. szeptember 24., 10:00 óra

A felvételi online formában szervezzük meg, az egyetem vizsgáztató rendszerén keresztül. A csatlakozáshoz, illetve a platform használatához szükséges információkat a jelentkezők e-mailben kapják meg a beiratkozási periódus lezárta után, a jelentkezéskor megadott emailcímre. Ugyanebben a levélben tájékoztatást is kapnak a felvételi vizsgával kapcsolatos további tudnivalókról, illetve  az LMS rendszer vizsgafelületének használatával kapcsolatos online tájékoztatóról és felvételi szimulációról.

Fontos megjegyzés: kérjük, szükség esetén ellenőrizzék a spam/junk könyvtárakat is, hogy elkerüljék az üzenetek esetleges elvesztését.

További információkért írjanak a posztgrad@cs.ubbcluj.ro címre.

A beiratkozás online történik. A jelentkezők felelősek azért, hogy helyesen töltsék fel az egyetem felvételi szabályzatában rögzített dokumentumokat a megadott platformon, aláírva (ahol szükséges) és szkennelve. A jelentkezők vállalják a felelősséget, hogy a feltöltött digitális/szkennelt dokumentumok az eredetieknek megfelelőek. Az eredeti dokumentumokat a későbbiekben (sikeres felvételi esetén) kell leadni, ennek pontos módjáról a bejutott hallgatókat időben tájékoztatjuk.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok (szkennelt dokumentumok, kötelezően pdf formátumban):

 • érettségi oklevél és oklevélmelléklet (foaie matricolă) (a kapott minősítéseket összefoglaló kiegészítő dokumentum) – 2 pdf dokumentum, minden oldal meg kell legyen;
 • születési anyakönyvi kivonat;
 • házassági igazolás (amennyiben indokolt);
 • személyazonossági igazolvány;
 • egyetemi oklevél és oklevélmelléklet (supliment la diploma) (igazolás a tanulmányi helyzetről, amelyből kiderül a záróvizsga átlaga, az egyetemi tanulmányok átlaga) – 2 pdf dokumentum, minden oldal meg kell legyen;
 • magiszteri oklevél (amennyiben indokolt);
 • beiratkozási típusnyomtatvány – ezt az online iratkozásra használt felületen lehet kitölteni, majd mindenik oldalon aláírva feltölteni;
 • orvosi igazolás (a családorvostól), amelyből kiderül, hogy a jelentkező alkalmas a megpályázott szakterületre;
 • a beiratkozási és iratkezelési díj (150+50 RON) – az online felvételi platformon kell fizetni.

Általános tudnivalók, gyakori kérdések

Kiknek szól a képzés?

Elsősorban azoknak a felsőfokú végzettséggel rendelkező személyeknek, akik valamilyen más szakterületről szeretnének „átigazolni” az IT-szakmába. Ugyanakkor olyan személyek számára is hasznos lehet a program akik:

 • már az IT-szakmában tevékenykednek, de nem rendelkeznek felsőfokú végzettséggel ezen a szakterületen. Nekik tudásuk rendszerezésében, illetve elmélyítésében segíthet a képzés, és a hivatalos oklevél által új szakmai lehetőségek nyílhatnak meg számukra (pl. könnyebben folytathatják tanulmányaikat akkreditált továbbképzési és magiszteri programok keretein belül).
 • már rendelkeznek felsőfokú képesítéssel valamilyen IT-területen, de szeretnék kiszélesíteni és/vagy felfrissíteni szoftverfejlesztési ismereteiket.
 • bár nem szeretnének közvetlenül szoftverfejlesztéssel foglalkozni, szeretnének egy jobb rálátást az IT-szakterületre, például azért, hogy interdiszciplináris projektek megvalósítására használhassák ezt a tudást.

Kik vehetnek részt?
Bárki jelentkezhet, aki már rendelkezik valamilyen felsőfokú végzettséggel (szakterülettől függetlenül), illetve egy államilag elismert felsőoktatási intézmény által kibocsátott ennek megfelelő oklevéllel.

Mindenképpen szükséges az egyetemi oklevél?
Igen. Államilag akkreditált posztgraduális képzési programról lévén szó, a felsőfokú végzettség előfeltétele a jelentkezésnek.

Milyen hosszú a képzés?
Egy másfél éves képzésről van szó, amely 15 modulra tagolódik. Az első 12 modul 12 tantárgynak felel meg, mindegyik körülbelül egy hónapig tart, modulonként összesen 40 órán kell részt venni (kb. 20 óra elmélet és 20 óra gyakorlat). Az utolsó 3 modullal párhuzamosan áll rendelkezésre a szakmai gyakorlatra és záróvizsga-projekt elkészítésére szükséges időkeret (körülbelül 6 hónap).

Mikor lesznek megtartva az órák? Össze tudom majd egyeztetni a programommal?
A képzések időbeosztását úgy próbáltuk kialakítani, hogy az összeegyeztethető legyen egy már meglévő munkahellyel, illetve családosok számára is minél megfelelőbb legyen.

Az órák délutánonként, illetve hétvégeken lesznek megtartva.

Nincsenek párhuzamos tárgyak, az oktatási modulok szekvenciálisan követik egymást. Minden modul egy hónapig tart, ezalatt összesen 40 oktatási órán kell részt venni modulonként (tehát havonta).

Kötelező a jelenlét az órákon?
Igen. Nappali felsőoktatási képzésről lévén szó, az erre vonatkozó általános szabályok érvényesülnek: a gyakorlati órákon kötelező a jelenlét, és a sikeres vizsga érdekében az elméleti órákon is nagyon ajánlott. Indokolt esetben az esetleges hiányzásokat és pótlási lehetőségeket mindenképpen előre kell egyeztetni az adott oktatóval.

Mennyire nehéz? El tudom végezni?
Mind a tantervet, mind az időbeosztást úgy próbáltuk kialakítani, hogy a képzés a fentebb említett célcsoportokból bárki számára hozzáférhető és elvégezhető legyen.

Mindazonáltal egy összetett képzési programról van szó, amelynek elvégzése komoly ráfordítást igényel majd a hallgatók részéről (idő és energia szempontjából). A sikeres felvételi önmagában nem garantálja az oklevél megszerzését, az aktív részvétel és egyéni felkészülés is szükséges ehhez.

Minden modul vizsgával zárul, és a modulonként 40 órás oktatási idő mellett egyéni tanulásra is szükség lesz ezeknek sikeres letételéhez. Az oklevél megszerzésének a feltétele, hogy minden vizsga (beleértve a záróvizsgát is) sikeres legyen. (Megjegyzés: a vizsgák szükség esetén ismételhetőek, adottak lesznek pótvizsga lehetőségek is).

Szükségesek programozói ismeretek a bejutáshoz?
Nem. De: mindenképpen szükséges egy magas szintű nyitottság a szakma irányába, és előnyt jelentenek a jó számítógép-kezelői ismeretek (felhasználói szint).

Akkor is van esélyem a bejutásra és a képzés elvégzésre, ha ezt megelőzően kizárólag humán szakterületen végeztem tanulmányaimat?
Igen, bár valószínűleg több egyéni felkészülési időt fog igényelni a képzés. A reál előképzettség (középiskola és/vagy egyetem) ilyen szempontból előnyt jelenthet, de a képzés azok számára is elvégezhető, akik nem rendelkeznek ilyen előképzettséggel.

Biztosan el tudok helyezkedni a képzés elvégzése után az IT-szakmában?
A képzés színvonala mellett az IT-szektor és a piac jelenlegi és előrevetíthető állapota is garantálja ezt. Mind nemzetközi, mind helyi szinten óriási a kereslet az informatikusok iránt, rengeteg jó munkalehetőség nyitott.

Partnereinknek köszönhetően hallgatóink a helyi IT-szektorral is közvetlen kapcsolatban lesznek, és lévén, hogy helyileg is nagyon sok a nyitott pozíció, az otthoni érvényesülésre is minden esély adott.

Milyen szakmai pozícióra számíthatok a képzés elvégzése után a munkahelyemen, és milyen karrierlehetőségek adottak?
Közvetlenül a képzés elvégzése után (vagy akár már azzal párhuzamosan) junior programozó/szoftverfejlesztői, vagy QA szakértői, illetve ezekkel azonos szintű pozícióra lehet számítani, jó továbbfejlődési és előrelépési lehetőségekkel.

A képzés célja egy általános szakmai alaptudást biztosítani a résztvevők számára az informatika és szoftverfejlesztés területén, amelyre ezután könnyen lehet építeni, könnyen lehet szakosodni a számítástechnika különböző alterületeire. Megnyílnak az ilyen jellegű továbbtanulási lehetőségek a hallgatók számára, akik így munkájuk mellett akár magiszteri képzések keretein belül is folytathatják tanulmányaikat.

Hogyan kell befizetni a tandíjat? Vannak lehetőségek ösztöndíjakra/kedvezményekre?
A tandíjat három egyenlő részletben lehet befizetni (az első részletet a bejutás után, a helyfoglalás visszaigazolásakor).

Helyi partnereink keresik a lehetőségeket arra, hogy ösztöndíjakkal támogassák a hallgatók tanulmányait, és tájékoztatni fogják erről a résztvevőket.