Fontos hirdetés az I. évre bejutott, valamint a II. és III. éves hallgatók figyelmébe – 2017–2018-as egyetemi tanév

A Matematika és Informatika Kar hallgatóinak egyetemi bentlakásokban való elszállásolása az erre vonatkozó keretszabályzatban foglalt eljárás alapján történik. Az I. éves (alapképzés) hallgatókra az elszállásolási időszak legelső napján kerül sor. A hallgatók egyetemi bentlakásokban való elosztását 2017. szeptember 20. után tesszük közzé a kari honlap Bentlakás-hirdetések menüpontjában.

A Babeş–Bolyai Tudományegyetem által biztosított hallgatói bentlakások szállásdíjai megtekinthetőek az alábbi címen.

Azok a hallgatók, akik szociális és egészségügyi állapotuk révén egyetemi bentlakást igényelnek, a szükséges iratokat 2017. szeptember 14. és 15. között adhatják le személyesen a Matematika és Informatika Kar titkárságán, naponta 09:00 és 12:00 óra között, (a 2017. szeptemberi magiszteri felvételin bejutott hallgatók pedig 2017. szeptember 18-án, hétfőn 09:00 és 12:00 óra között). Az egyetemi bentlakás megpályázásához a következő dokumentumok szükségesek: a kari titkárságon igényelhető típuskérvény.

A szociális követelményeknek az a hallgató felel meg, aki minden vizsgáját sikeresen letette, és akinek családjában az egy főre jutó 2017 májusi, júniusi és júliusi nettó havi átlagjövedelem családtagonként nem haladja meg az országos minimálbér összegét (1065 lej). A szállásigényléshez leadandó dossziénak tartalmaznia kell a bentlakást kérvényező hallgató szüleinek vagy törvényes eltartóinak jövedelemnyilatkozatát, valamint a törvényes eltartók jövedelmére vonatkozó egyéb igazoló/ bizonyító okirat/ nyugdíjpénztár által kibocsátott szelvényeket a 2017. május, június, júliusi hónapokra; a hallgató lakhelye szerinti polgármesteri hivatal által kibocsátott igazolást a hallgató és családja magántulajdonában lévő javak használatából származó nettó jövedelemről: mezőgazdasági terület, erdők, bérleti szerződés stb.; tanulói jogviszony vagy hallgatói jogviszony igazolását az oktatási intézményekben tanuló testvérek esetében; a szülők eltartásában lévő kiskorúak születési anyakönyvi kivonatának (keresztlevél) másolatát; halotti anyakönyvi kivonat másolatát, amennyiben a hallgató árva vagy félárva; házassági anyakönyvi kivonatot.

Az egészségügyi alapon megpályázható bentlakás-kritériumoknak az a hallgató felel meg, aki az 558/1998-as Kormányhatározat 2-es számú melléklet, 8. cikk, c) pontjában felsorolt betegségek valamelyikében szenved, és az előző egyetemi tanévben legalább 40 kreditpontot szerzett (kivételt képeznek a pedagógiai modul kreditpontjai). A hallgató által bemutatott orvosi igazoláson szerepelnie kell a betegségkategóriák szerinti diagnózis besorolásának, az alábbiak szerint: TBC, cukorbetegség, rosszindulatú betegségek, felszívódási zavar szindróma,  krónikus veseelégtelenség, asztma, epilepszia, örökölt szívbetegség, krónikus hepatitisz, zöldhályog, súlyos rövidlátás, immunológiai megbetegedések, HIV-fertőzés (AIDS), spondilitisz ankilopoetika, akut ízületi gyulladás, májzsugorodás, leukémia, limfóma és talasszémia, szklerózis multiplex, gastroduodenális fekély.

Az egészségügyi kritériumok alapján megpályázott egyetemi bentlakás esetében a hallgatóknak egy szakorvosi igazolást is mellékelniük kell a kérvényhez. Az igazolást a családorvosnak és az egyetemi orvosnak (a „Sport XXI – Flavia Rusu” egyetemi bentlakás épületében).

Kérvény és nyilatkozat – szociális bentlakáshoz, 2017

Tekintettel a hallgatói ösztöndíjakra vonatkozó új módosításokra, az ösztöndíjak odaítélésére vonatkozó valamennyi információ megtalálható a BBTE 13.504/18.07.2017-es számú Szenátusi határozata által jóváhagyott Hallgatói ösztöndíjak odaítélésére vonatkozó szabályzatban (alapképzés és magiszteri képzés).

Az ösztöndíj-kérelmeket az egyetemi tanév legelső 10 napján lehet benyújtani.

A Matematika és Informatika Karon a 2017–2018-as egyetem tanév ünnepélyes megnyitója 2017. október 2-án, hétfőn lesz a kari honlapon (www.cs.ubbcluj.ro/hu) hamarosan megjelenő helyszínen és időpontban. A 2017–2018-as egyetemi tanévre szóló tanulmányi szerződéseket az Academic Info honlapján lehet kitölteni 2017. szeptember 20. után, és ezeket közvetlenül a tanévkezdés után kell aláírni.