Az ösztöndíjalap elosztása a 2020–2021-es egyetemi tanév II. félévében

Az alapképzési és magiszteri hallgatók számára biztosított ösztöndíjakra vonatkozó Szabályzat alapján

Az ösztöndíjak elosztása megjelenik az Academic Info felületen, az alábbi címen: https://academicinfo.ubbcluj.ro

A hallgatók a saját felhasználónevük és jelszavuk alapján férhetnek hozzá az eredményekhez.

 1. A Matematika és Informatika Kar tandíjmentes helyen lévő hallgatói számára 67 teljesítmény-ösztöndíjat, 404 érdemösztöndíjat, 178 szociális ösztöndíjat és 3 alkalmi jellegű ruházati pótlékot utaltak ki. A tandíjas helyen lévő hallgatók szociális ösztöndíjra vagy ruházati pótlékra leadott kérvényei az egyetemi szintű ösztöndíj-bizottsághoz kerülnek. Ezeknek a kérvényeknek az elbírálása egyetemi szinten történik, és az eredményekről a későbbiekben tájékoztatjuk a hallgatókat (az AcademicInfo alkalmazásban ezek az odaítélésre javasolt ösztöndíjkérelmek is megjelennek).
 2. A kari szintű ösztöndíjbizottság kedvezően bírálta el az alkalmi jellegű ruházati pótlékra benyújtott ösztöndíj-kérelmeket, az erre jogosult hallgatók egyszeri alkalommal fogják megkapni a szociális ösztöndíjnak megfelelő alkalmi jellegű ruházati pótlékot, azak 580 lejt.
 3. A teljesítmény-ösztöndíjakra, érdemösztöndíjakra és szociális ösztöndíjakra szánt alap elosztása kari szinten valósul meg, a román állampolgársággal rendelkező hallgatók, valamint az Európai Unió tagállamaihoz, az Európai Gazdasági Térséghez és a Svájci Államszövetséghez tartozó hallgatók számarányának függvényében, akik tanulmányaikat az adott kar nappali tagozatán, tandíjmentes rendszerben végzik.
 4. A karok részére kiutalt ösztöndíjalap kari szinten a következő arányban kerül elosztásra:
  • 12% – teljesítmény-ösztöndíjra szánt alap;
  • 58% – érdemösztöndíjra szánt alap;
  • 30% – szociális ösztöndíjra szánt alap.
 5. A kar részére kiutalt ösztöndíjalap elosztása szakok, tagozatok és évfolyamok szerint történik, a román állampolgársággal rendelkező hallgatók, valamint az Európai Unió tagállamaihoz, az Európai Gazdasági Térséghez és a Svájci Államszövetséghez tartozó hallgatók számarányának függvényében, akik egyetemi tanulmányaikat az adott kar nappali tagozatán, tandíjmentes rendszerben végzik.
 6. Az ösztöndíjak összege: teljesítmény-ösztöndíj: 1000 lej, érdemösztöndíj: 700 lej, valamint az állandó szociális ösztöndíj: 580 lej.
 7. Azonos tanulmányi átlagok esetén a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Szenátusa által jóváhagyott Ösztöndíjszabályzat kritériumrendszerét vettük figyelembe (A 5.515/31.03.2020 számú Szenátusi Határozat melléklete).
 8. Kérjük a szociális ösztöndíjra jogosult hallgatókat, hogy 2021. március 30-ig postán küldjék el (postai utánvéttel/conformare de primire) az eredeti dokumentumokat tartalmazó dossziét, amelynek az elektronikus felületre is feltöltött okiratokat kell tartalmaznia:
  Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
  Facultatea de Matematică şi Informatică
  Secretariat – specializarea (a szak és a tagozat megjelölésével – például: matematică (în limba maghiară))
  
  Cluj-Napoca, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1
  Județul Cluj
  Cod 400484
  

  A dossziéba mellékelni kell ezt a nyilatkozatot is.

A 2020–2021-es egyetemi tanév II. félévi ösztöndíjaival kapcsolatos fellebbezéseket 2021. március 22. és 2021. március 24. között lehet benyújtani a cereri.studenti@cs.ubbcluj.ro e-mail címen.

A fellebbezések eredményét 2021. március 29-én tesszük közzé a kari honlapon, és az ösztöndíjra jogosult hallgatók végleges névsorát 2021. március 30-án töltjük fel az AcademicInfo felületre.

Kari szintű ösztöndíjbizottság:

A bizottság elnöke:

 • Dr. Crăciun Florin egyetemi docens, hallgatói ügyekért felelős dékánhelyettes

A bizottság tagjai:

 • kari főtitkár/kari adminisztrátor: Pop Liliana-Elena
 • diákkancellár: Coanta Rareș
 • a hallgatók képviselője a Kari Tanácsban (magyar tagozat): Garfield Adrienne
 • diákszenátor: Surdu Rareş

Fellebbezés, elektronikusan benyújtott dokumentumok (2020–2021-es egyetemi tanév, II. félév)
Ösztöndíj-nyilatkozat, elektronikusan benyújtott dokumentumok (2020–2021-es egyetemi tanév, II. félév)