Választható tantárgyak felvétele, és a 2020–2021-es egyetemi tanévre szóló tanulmányi szerződések kitöltése a kötelező, választható és elmaradt tantárgyakkal

Az elkövetkező időszakban az I. és II. éves (alapképzés), valamint az I. éves (magiszteri képzés) hallgatóknak ki kell választaniuk a 2020–2021-es egyetemi tanévre szóló opcionális tantárgyakat, és ki kell tölteniük a tanulmányi szerződéseket a kötelező és az elmaradt tantárgyakkal, az alábbiak szerint:

2020. május 1–31.: a 2020–2021-es egyetemi tanévre szóló tanulmányi szerződések kitöltésekor a hallgatók kiválaszthatják az opcionális (figyelembe véve a modul kódját), a kötelező és az elmaradt tantárgyakat (az Academic Info honlapon).

2020. június 8–10.: a hallgatók választásai alapján a Dékáni hivatal eldönti, hogy a választható tantárgycsomagok közül melyiket hirdeti meg a következő egyetemi tanévre. Így az opcionális tantárgyak egy része kikerül az AcademicInfo adatbázisából.

2020. szeptember 1–15.: újra megnyílik az AcademicInfo, és a meghirdetett választható tantárgyak alapján a hallgatók módosíthatják a tanulmányi szerződéseket, illetve beírhatják azokat a tantárgyakat is, amelyekből adott esetben pótvizsgázniuk kell.

Kérünk MINDEN hallgatót, hogy töltse ki a 2020–2021-es egyetemi tanévre szóló tanulmányi szerződést annak érdekében, hogy az opcionális tantárgyak kiválasztása valóban releváns legyen. Fontos tudnivaló, hogy az opcionális tantárgyak esetében létezik egy felső létszámkorlát, és a feliratkozás a tanulmányi szerződések kitöltési sorrendjében történik.

2020 szeptemberében lehetőség lesz a tanulmányi szerződések módosítására, a hallgatók opciói és az esetleges nyári pótvizsgák függvényében.

Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy a júniusban kitöltött tanulmányi szerződéseket NEM KELL KINYOMTATNI. A szerződések nyomtatására és aláírására szeptemberben kerül sor, a második kitöltési időszakot követően. A tanulmányi szerződéseket a kari titkárságon kell leadni az új egyetemi tanév legelső két hetében (2020. október 1–16.).

FONTOS: A TANULMÁNYI SZERZŐDÉSEKET 2020 SZEPTEMBERÉBEN KELL KINYOMTATNI, MIVEL 2020. OKTÓBER 1-JE UTÁN AZ ACADEMIC INFO MÁR NEM LESZ ELÉRHETŐ!

Beiratkozott hallgatók létszámkorlátja/opcionális tárgy alapképzésen:

 1. Matematika Intézet (matematika és informatikai matematika szakok)
  • A matematika szakterület opcionális tantárgyai esetén – 120 hallgató/opcionális tárgy.
  • Az informatika szakterület opcionális tantárgyai esetén – 80 hallgató/opcionális tárgy.
  • A kötelező és az opcionális tantárgyak esetén – 120 hallgató/tantárgy.
 2. Magyar Matematika és Informatika Intézet
  • A matematika szakterülethez tartozó opcionális tantárgyak esetén nincsen maximális létszámkorlát/tantárgy.
  • Az informatika szakterülethez tartozó opcionális tantárgyak esetén a maximális létszámkorlát 45 hallgató/tantárgy.
 3. Informatika Intézet – figyelembe kell venni az opcionális tantárgyat felvett hallgatók maximális létszámát, az alábbiak szerint:
  • csak az informatika szak (román/angol/német) számára meghirdetett opcionális tárgyak – 80 hallgató/tantárgy
  • az informatika és az informatikai matematika szakok számára is meghirdetett opcionális tárgyak – 120 hallgató/tantárgy

  KIVÉTELEK:

  • MLR5012 Csoportos projekt – 170-es létszámkorlát a román nyelvű informatika szakon;
  • MLE5012 Csoportos projekt – 170-es létszámkorlát az angol nyelvű informatika szakon;
  • MLR7022 Kutatási projekt – 40-es létszámkorlát a román nyelvű informatika szakon;
  • MLE7022 Kutatási projekt – 40-es létszámkorlát az angol nyelvű informatika szakon;
  • CO6 csomag (Történelmek, Etika) – nincsen létszámkorlát.

Beiratkozott hallgatók létszámkorlátja/opcionális tárgy magiszteri képzésen:

 • A Matematika Intézet és a Magyar Matematika és Informatika Intézet esetén nincsen létszámkorlát az opcionális tantárgyaknál.
 • Az Informatika Intézet esetén figyelembe kell venni az opcionális tantárgyat felvett hallgatók maximális létszámát, az alábbiak szerint:
  • csak az opcionális tantárgyak esetén – 80 hallgató/tantárgy
  • a kötelező és az opcionális tantárgyak esetén – 120 hallgató/tantárgy

A 2020–2021-es egyetemi tanévre szóló tanulmányi szerződések kitöltése a Matematika és Informatika Kar Szervezeti és működési szabályzatának figyelembevételével történik, amely a következőket írja elő:

„A szerződésnek részét képezi a hallgatói nyiltakozat is, amelyben pontosítani kell, hogy a hallgató beiratkozott/nem iratkozott be a Babeș–Bolyai Tudományegyetem vagy egyéb felsőoktatási intézmény valamely más szakjára. A kar saját szabályzata alapján dönt a kötelező, a választható és a fakultatív tantárgyak felvételéről. A hallgatóknak lehetőségük nyílik tanulmányaik teljes időtartama alatt, hogy az Egyetemi/kari tantervekben szereplő kötelező, választható vagy fakultatív tantárgyak közül válasszanak 3 tantárgyat, a saját tanulmányi program/ szak tanterve által kínált választható tantárgyak helyett. Az ezen tantárgyakhoz rendelt kreditek száma megegyezik azokkal a kreditszámokkal, amelyekkel a helyettesített tantárgyak rendelkeznek, azzal a feltétellel, hogy a kiválasztott tantárgy kreditszáma legyen nagyobb vagy egyenlő mint a helyettesített választható tantárgy kreditszáma. A kar hallgatói szintén szabadon választhatnak a Matematika és Informatika Kar kínálatában szereplő kötelező vagy választható tantárgyak közül, és az ezen tantárgyakhoz rendelt kreditek száma megegyezik azokkal a kreditszámokkal, amelyekkel a helyettesített tantárgyak rendelkeznek, azzal a feltétellel, hogy a kiválasztott tantárgy kreditszáma legyen nagyobb vagy egyenlő mint a helyettesített választható tantárgy kreditszáma.”