Újabb kiválasztás – ERASMUS hallgatói mobilitás

Az első forduló után betöltetlenül maradt helyekre újabb szelekciót hirdetünk ERASMUS hallgatói mobilitási ösztöndíjakra.

A jelentkezők e-mailben küldhetik el a szükséges dokumentumokat az erasmus@cs.ubbcluj.ro e-mail címre, 2022. május  23-ig (hétfő).

A jelentkezési adatlapot online kell kitölteni a https://www.cs.ubbcluj.ro/~robu/erasmus/apps/selectie.php felületen, és a kitöltött PDF állományt kell aláírni.

További információk a www.cs.ubbcluj.ro/~robu/erasmus/ honlapon vagy levélben a kari Erasmus-koordinátortól, dr. Robu Judit dékánhelyettestől, a erasmus@cs.ubbcluj.ro e-mail címen.

Dr. Robu Judit egyetemi docens
kari Erasmus-koordinátor