Újabb kiválasztás – ERASMUS hallgatói mobilitás

Az első forduló után betöltetlenül maradt helyekre újabb szelekciót hirdetünk ERASMUS hallgatói mobilitási és szakgyakorlati ösztöndíjakra (II. éves magiszteri hallgatók részére), amelyre 2021. október 14-én, csütörtökön kerül sor.

A jelentkezők e-mailben küldhetik el a szükséges dokumentumokat az erasmus@cs.ubbcluj.ro e-mail címre, 2021. október 13-ig.

További információk a www.cs.ubbcluj.ro/~robu/erasmus/ honlapon vagy levélben a kari Erasmus-koordinátortól, dr. Robu Judit dékánhelyettestől (erasmus@cs.ubbcluj.ro).