A záróvizsga ütemezése – 2. vizsga: szakdolgozatok bemutatása és megvédése, 2022. szeptemberi vizsgaidőszak

Informatika (román, angol és német)

Matematika (román), Informatikai matematika (román és angol)

Magyar tannyelvű szakok

A hallgatóknak a tervezett időpont előtt 1 órával kell megjelenniük (kivéve a legelső jelöltet, akinek a tervezett időpont előtt 20 perccel kell megjelennie). A hallgatók azonosítása a személyi igazolványuk/diákigazolványuk alapján történik.