A záróvizsga ütemezése – 1. vizsga: alapismeretek és szakismeretek kiértékelése, 2022. szeptemberi vizsgaidőszak

Megjegyzés: A záróvizsgára jelentkező hallgatóknak a megadott vizsgaidőpont előtt 30 perccel meg kell jelenniük a terem bejáratánál (ez alól kivételt képez az első 3 hallgató, akiknek a megadott időpont előtt 20 perccel kell megjelenniük a terem bejáratánál). Kérünk mindenkit, hogy hozza magával a személyazonossági igazolványát.

Informatika (román, angol és német)

Matematika (román), Informatikai matematika (román és angol)

Magyar tannyelvű szakok