A tandíj befizetésére vonatkozó felhívás

A nappali tagozat alapképzéses, magiszteri és posztgraduális képzéses hallgatók a tandíj 3. és 4. részletét befizethetik az  AcademicInfo alkalmazáson keresztül.

Továbbá, a mellékelt határozat értelmében a helyzet stabilizálódásáig felfüggesztésre kerül a tandíjak III. részletére vonatkozó késedelmi pótlék alkalmazása.

HCA 4905/17.03.2020 privind masuri speciale suspendare penalitati rata III.pdf