Magyar Matematika és Informatika Intézet

Google+TwitterFacebook

intézetvezető: Dr. ANDRÁS Szilárd Károly egyetemi docens

Főállású oktatók

Dr. BULBOACĂ Teodor, egyetemi tanár
E-mail: bulboaca[at]math.ubbcluj.ro
CV: Curriculum Vitae
Cím: Mathematica 5, Tel: 6307
Szakterület: Komplex analízis, Függvények geometriai elmélete
Dr. CSATÓ Lehel, egyetemi tanár
E-mail: csatol[at]cs.ubbcluj.ro
Honlap: http://www.cs.ubbcluj.ro/~csatol
Cím: Mathematica 207, Tel:
Szakterület: Mesterséges intelligencia, Gépi tanulás, Alkalmazott matematikai modellezés, Információelmélet, Logikai és funkcionális programozás
Dr. KASSAY Gábor, egyetemi tanár
E-mail: kassay[at]math.ubbcluj.ro
Honlap: http://math.ubbcluj.ro/~kassay
Cím: Mathematica 105, Tel: 6305
Szakterület: Nemlineáris analízis, Optimalizáció
Varga Csaba
Dr. VARGA Csaba, egyetemi tanár
E-mail: csvarga[at]cs.ubbcluj.ro
CV: Curriculum Vitae
Cím: Mathematica 9, Tel: 6306
Szakterület: Variációszámítás, Differenciálgeometria
Dr. ANDRÁS Szilárd Károly, docens
E-mail: andrasz[at]math.ubbcluj.ro
Honlap: http://math.ubbcluj.ro/~andrasz
Cím: Mathematica 109, Tel: 6309
Szakterület: Differenciálegyenletek
Dr. BODÓ Zalán, docens
E-mail: zbodo[at]cs.ubbcluj.ro
Honlap: http://www.cs.ubbcluj.ro/~zbodo
Cím: Mathematica 207, Tel:
Szakterület: Mesterséges intelligencia, Gépi tanulás, Információ-visszakeresés, Formális nyelvek
Dr. FINTA Zoltán, docens
E-mail: fzoltan[at]math.ubbcluj.ro
CV: Curriculum Vitae
Cím: Mathematica 105, Tel: 0264-554690
Szakterület: Approximációelmélet, Valós függvények analízise
Dr. LIBÁL András, docens
E-mail: alibal[at]cs.ubbcluj.ro
Honlap: http://www.cs.ubbcluj.ro/~alibal
Cím: Mathematica 210, Tel:
Szakterület: Szimuláció és modellezés, Kondenzált anyagok fizikája: kolloidok és granuláris rendszerek, aktív anyagok, spin-jég
Dr. ROBU Judit, docens
E-mail: robu[at]cs.ubbcluj.ro
Honlap: http://www.cs.ubbcluj.ro/~robu
Cím: BBTE, Központi Épület, dékánhelyettesi iroda, Tel: 5827
Szakterület: Számítógépes mértantétel bizonyítás, Operációs rendszerek, GeoGebra
Dr. RÓTH Ágoston István, docens
E-mail: agoston.roth[at]math.ubbcluj.ro
Honlap: sites.google.com/site/agostonroth
Cím: Mathematica 205, Tel: 6303
Szakterület: Számítógépi grafika és geometriai modellezés
Dr. SÁNDOR József, docens
E-mail: jsandor[at]math.ubbcluj.ro
Honlap: http://math.ubbcluj.ro/~jsandor
Cím:, Tel:
Szakterület: Matematikai analízis, Számelmélet és határterületei, Geometriai egyenlőtlenségek, Bolyai-kutatás, XX. századi matematikatörténet
Dr. SOÓS Anna, docens
E-mail: asoos[at]math.ubbcluj.ro
Honlap: http://math.ubbcluj.ro/~asoos
Cím: BBTE Rektori Hivatal, Tel: 6311
Szakterület: Sztochasztikus analízis, Determinisztikus és sztochasztikus fraktálok
Dr. SZÁNTÓ Csaba-Lehel, docens
E-mail: szanto[at]math.ubbcluj.ro
Honlap: http://math.ubbcluj.ro/~szanto
Cím: Mathematica 217, Tel: 6301
Szakterület: Véges dimenziós algebrák reprezentációelmélete
Szenkovits Ferenc
Dr. SZENKOVITS Ferenc, docens
E-mail: fszenko[at]math.ubbcluj.ro
Honlap: http://math.ubbcluj.ro/~fszenko
Cím: Egyetemi Csillagvizsgáló, Mathematica 209, Tel: 0264-594592
Szakterület: Égi mechanika, Dinamikus csillagászat, Csillagászattörténet, Matematikatörténet
Dr. VARGA Viorica, docens
E-mail: ivarga[at]cs.ubbcluj.ro
Honlap: http://www.cs.ubbcluj.ro/~ivarga
Cím: Campus 407, Tel: 5827
Szakterület: Adatbázisok, A formális fogalmi analízis alkalmazásai
Dr. DARVAY Zsolt, adjunktus
E-mail: darvay[at]cs.ubbcluj.ro
Honlap: http://www.cs.ubbcluj.ro/~darvay
Cím: Campus 440, Tel: 5815
Szakterület: Objektumorientált programozás, Belsőpontos algoritmusok
Dr. GASKÓ Noémi, adjunktus
E-mail: gaskonomi[at]cs.ubbcluj.ro
Honlap: http://www.cs.ubbcluj.ro/~gaskonomi
Cím: Campus A14, Tel:
Szakterület: Játékelmélet, Többkritériumos optimalizálás
Jakab Hunor
Dr. JAKAB Hunor, adjunktus
E-mail: jakabh[at]cs.ubbcluj.ro
Honlap: http://www.cs.ubbcluj.ro/~jakabh, CV
Cím: Mathematica 207, Tel:
Szakterület: Gépi tanulás, Robotika
Dr. MEZEI Ildikó, adjunktus
E-mail: ildiko.mezei[at]math.ubbcluj.ro
Honlap: http://math.ubbcluj.ro/~ildiko.mezei
Cím: Mathematica 10, Tel: 6306
Szakterület: Differenciálgeometria, Analitikus geometria
Dr. RUFF Laura, adjunktus
E-mail: laura[at]cs.ubbcluj.ro
Honlap: http://www.cs.ubbcluj.ro/~laura
Cím: Campus 407, Tel: 5827
Szakterület: Párhuzamos programozás, Szisztolikus algoritmusok, Operációs rendszerek, Webprogramozás
Nagy Reka
Dr. SÁNDOR Réka, adjunktus
E-mail: reka[at]cs.ubbcluj.ro
CV: Curriculum Vitae
Cím: Kémia Intézet A14, Tel:
Szakterület: Játékelmélet, Többkritériumú optimalizálás, Evolúciós algoritmusok
Dr. SIMON Károly, adjunktus
E-mail: ksimon[at]cs.ubbcluj.ro
Honlap: http://www.cs.ubbcluj.ro/~ksimon
Cím: Campus 404, Tel:
Szakterület: Mesterséges intelligencia, Hálózatok, Összetett rendszerek, Haladó programozási módszerek
Dr. SOMOGYI Ildikó, adjunktus
E-mail: ilkovacs[at]math.ubbcluj.ro
Honlap: sites.google.com/site/somogyikovildiko
Cím: Mathematica 205, Tel: 6303
Szakterület: Numerikus integrálási képletek optimalitása
Szollosi Istvan
Dr. SZÖLLŐSI István, adjunktus
E-mail: istvan.szollosi[at]math.ubbcluj.ro
CV: Curriculum Vitae
Cím: Mathematica 217, Tel:
Szakterület: Véges dimenziós algebrák reprezentációelmélete, Számítógépes algebra
Lukacs Andor
Dr. LUKÁCS Andor, tanársegéd
E-mail: lukacs.andor[at]math.ubbcluj.ro
Honlap: http://www.math.ubbcluj.ro/~lukacs.andor/
Cím: Matehematicum 217 , Tel: 6301
Szakterület: Algebrai topológia, Kategóriaelmélet, Operádok, Dendroidális halmazok
Molnar Andrea
Dr. MOLNÁR Andrea Éva, tanársegéd
E-mail: andrea.molnar[at]math.ubbcluj.ro
CV: Curriculum Vitae
Cím: Campus 407, Tel:
Szakterület: Variációszámítás, Adatbázisok, A matematika és informatika oktatásának módszertana

Annamaria Szenkovits
SZENKOVITS Annamária, tanársegéd
E-mail: szenkovitsa[at]cs.ubbcluj.ro
CV: Curriculum Vitae
Cím: Mathematica 207, Tel:
Szakterület: Modellalapú szoftvertesztelés, Biztonságkritikus rendszerek

Varga Levente
VARGA Levente, tanársegéd
E-mail: vargal[at]cs.ubbcluj.ro
Cím: BBTE főépület, 203, Tel:
CV: Curriculum Vitae
Szakterület: Számítógépes szimuláció és modellezés, Komplex rendszerek, Evolúciós játékelmélet

Professor emeritus

Kolumban Jozsef
Dr. KOLUMBÁN József, professor emeritus, az MTA külső tagja (2001)
E-mail: kolumban[at]math.ubbcluj.ro
Honlap: http://math.ubbcluj.ro/~kolumban
Cím: Mathematica 106, Tel: 0264-403477, 6302-es mellék
Szakterület: Fraktálok, Matematikai analízis, Nemlineáris analízis, Optimalizáció

Meghívott előadók

Horvath Zoltan
Dr. HORVÁTH Zoltán, meghívott egyetemi tanár, a BBTE díszdoktora
E-mail: hz[at]caesar.elte.hu
Honlap: http://people.inf.elte.hu/hz/index_eng.html
Cím: Campus 407, Tel: 5827
Szakterület: Funkcionális programozás, Párhuzamos programozás
Barabas Laszlo
Dr. BARABÁS László, társult adjunktus
E-mail: lbarabas[at]cs.ubbcluj.ro
Honlap: http://www.linkedin.com/pub/laszlo-barabas/38/61/64a
Cím: evoline, Kolozsvár, Republicii (Majális) utca 109., Tel:
Szakterület: Software technológia, Szoftver verifikació és validáció, Agilis módszertanok, IT-stratégia

Társult oktatók

IONESCU Klára
Dr. IONESCU Klára, adjunktus
E-mail: clara[at]cs.ubbcluj.ro
Honlap: http://www.cs.ubbcluj.ro/~clara
Cím: Campus 407, Tel: 5827
Szakterület: Algoritmusok és programozási nyelvek, Adatszerkezetek, Fastruktúrák, Az informatika oktatásmódszertana gimnáziumban és líceumban

Doktoranduszok

KISS Tibor
KISS Tibor, doktorandusz
E-mail: kisst[at]cs.ubbcluj.ro
Honlap:
Cím:, Tel:
Szakterület: Szakterület-specifikus nyelvek, Modell alapú szoftverfejlesztés, Modell ellenőrzés, Formális nyelvek
Simon Levente
SIMON Levente, doktorandusz
E-mail: simonl[at]math.ubbcluj.ro
Honlap: math.ubbcluj.ro/~simonl
Cím: Mathematica 206, Tel:
Szakterület: Fraktálok, Véletlen gráfok modelljei
Szilagyi Peter
SZILÁGYI Péter, doktorandusz
E-mail: peterke[at]cs.ubbcluj.ro
Honlap:
Cím: Mathematica 210, Tel:
Szakterület: Osztott rendszerek és hálózatok
TAKÁCS Petra-Renáta
TAKÁCS Petra-Renáta, doktorandusz
E-mail: takacs.petra[at]math.ubbcluj.ro
CV: Curriculum Vitae
Cím:, Tel:
Szakterület: Optimalizáció-elmélet, Belsőpontos algoritmusok
Vas Orsolya
VAS Orsolya, doktorandusz
E-mail: vas.orsolya[at]math.ubbcluj.ro
CV: Curriculum Vitae
Cím:,  Tel:
Szakterület: Variációszámítás, Parciális differenciálegyenletek

Intézeti titkárság

Bajko Arpad
BAJKÓ Árpád-István, intézeti titkár
E-mail: bajkoa[at]math.ubbcluj.ro
Cím: Mathematica 209, Intézeti iroda, Tel: 0264-403477, 311-es mellék
Google+TwitterFacebook