Magyar Matematika és Informatika Intézet

intézetvezető: Dr. ANDRÁS Szilárd Károly egyetemi docens

Főállású oktatók

Bulboaca Teodor
Dr. BULBOACĂ Teodor egyetemi tanár
E-mail: bulboaca[at]math.ubbcluj.ro
CV: Curriculum Vitae
Cím: Mathematica 5, Tel.: 6307
Szakterület: Komplex analízis, Függvények geometriai elmélete
Csato Lehel
Dr. CSATÓ Lehel egyetemi tanár
E-mail: csatol[at]cs.ubbcluj.ro
Honlap: http://www.cs.ubbcluj.ro/~csatol
Cím: Mathematica 207
Szakterület: Mesterséges intelligencia, Gépi tanulás, Alkalmazott matematikai modellezés, Információelmélet, Logikai és funkcionális programozás
Andras Szilard
Dr. ANDRÁS Szilárd Károly docens
E-mail: andrasz[at]math.ubbcluj.ro
Honlap: http://math.ubbcluj.ro/~andrasz
Cím: Mathematica 209, Tel.: 6309
Szakterület: Differenciálegyenletek, Fixpontok, Matematikai didaktika
Bodo Zalan
Dr. BODÓ Zalán docens
E-mail: zbodo[at]cs.ubbcluj.ro
Honlap: http://www.cs.ubbcluj.ro/~zbodo
Cím: Mathematica 207
Szakterület: Mesterséges intelligencia, Gépi tanulás, Információ-visszakeresés, Formális nyelvek
Darvay Zsolt
Dr. DARVAY Zsolt docens
E-mail: darvay[at]cs.ubbcluj.ro
Honlap: http://www.cs.ubbcluj.ro/~darvay
Cím: Campus 440, Tel.: 5815
Szakterület: Objektumorientált programozás, Belsőpontos algoritmusok
Finta Zoltan
Dr. FINTA Zoltán docens
E-mail: fzoltan[at]math.ubbcluj.ro
CV: Curriculum Vitae
Cím: Mathematica 105, Tel.: 0264-554690
Szakterület: Approximációelmélet, Valós függvények analízise
Gasko Noemi
Dr. GASKÓ Noémi docens
E-mail: gaskonomi[at]cs.ubbcluj.ro
Honlap: http://www.cs.ubbcluj.ro/~gaskonomi
Cím: Campus A14
Szakterület: Játékelmélet, Többkritériumos optimalizálás, Evolúciós algoritmusok
Libal Andras
Dr. LIBÁL András docens
E-mail: alibal[at]cs.ubbcluj.ro
Honlap: http://www.cs.ubbcluj.ro/~alibal
Cím: Mathematica 210
Szakterület: Szimuláció és modellezés, Kondenzált anyagok fizikája: kolloidok és granuláris rendszerek, aktív anyagok, spin-jég
Robu Judit
Dr. ROBU Judit docens
E-mail: robu[at]cs.ubbcluj.ro
Honlap: http://www.cs.ubbcluj.ro/~robu
Cím: BBTE, Központi Épület, dékánhelyettesi iroda, Tel.: 5827
Szakterület: Számítógépes mértantétel bizonyítás, Operációs rendszerek, GeoGebra
Roth Agoston
Dr. RÓTH Ágoston István docens
E-mail: agoston.roth[at]math.ubbcluj.ro
Honlap: sites.google.com/site/agostonroth
Cím: Mathematica 205, Tel.: 6303
Szakterület: Számítógépi grafika és geometriai modellezés
Sandor Jozsef
Dr. SÁNDOR József docens
E-mail: jsandor[at]math.ubbcluj.ro
Honlap: http://math.ubbcluj.ro/~jsandor
Szakterület: Matematikai analízis, Számelmélet és határterületei, Geometriai egyenlőtlenségek, Bolyai-kutatás, XX. századi matematikatörténet
Soos Anna
Dr. SOÓS Anna docens
E-mail: asoos[at]math.ubbcluj.ro
Honlap: http://math.ubbcluj.ro/~asoos
Cím: BBTE Rektori Hivatal, Tel.: 6311
Szakterület: Sztochasztikus analízis, Determinisztikus és sztochasztikus fraktálok
Szanto Csaba
Dr. SZÁNTÓ Csaba-Lehel docens
E-mail: szanto[at]math.ubbcluj.ro
Honlap: http://math.ubbcluj.ro/~szanto
Cím: Mathematica 217, Tel.: 6301
Szakterület: Véges dimenziós algebrák reprezentációelmélete
Szenkovits Ferenc
Dr. SZENKOVITS Ferenc docens
E-mail: fszenko[at]math.ubbcluj.ro
Honlap: http://math.ubbcluj.ro/~fszenko
Cím: Egyetemi Csillagda, Tel.: 0264-594592
Szakterület: Égi mechanika, Dinamikus csillagászat, Csillagászattörténet, Matematikatörténet

Varga Viorica
Dr. VARGA Viorica docens
E-mail: ivarga[at]cs.ubbcluj.ro
Honlap: http://www.cs.ubbcluj.ro/~ivarga
Cím: Campus 407, Tel.: 5827
Szakterület: Adatbázisok, A formális fogalmi analízis alkalmazásai

Molnar Andrea
Dr. DOKA-MOLNÁR Andrea-Éva adjunktus
E-mail: andrea.molnar[at]math.ubbcluj.ro
CV: Curriculum Vitae
Cím: Campus 407
Szakterület: Variációszámítás, Adatbázisok, A matematika és informatika oktatásának módszertana

Jakab Hunor
Dr. JAKAB Hunor adjunktus
E-mail: jakabh[at]cs.ubbcluj.ro
Honlap: http://www.cs.ubbcluj.ro/~jakabh, CV
Cím: Mathematica 207
Szakterület: Gépi tanulás, Robotika
Kolumban Sandor
Dr. KOLUMBÁN Sándor adjunktus
E-mail: s.kolumban[at]cs.ubbcluj.ro
Szakterület: Paraméter becslés, Gépi tanulás, Kis mintaszámú statisztika, Alkalmazott matematikai modellezés, Algoritmika
Laszlo Tamas
Dr. LÁSZLÓ Tamás adjunktus
E-mail: laszlo.tamas[at]math.ubbcluj.ro
CV: Curriculum Vitae
Szakterület: Görbe- és felületszingularitások geometriája és topológiája, Szingularitások deformáció elmélete, Hilbert-Poincaré sorok és alkalmazásaik
Lukacs Andor
Dr. LUKÁCS Andor adjunktus
E-mail: lukacs.andor[at]math.ubbcluj.ro
Honlap: http://www.math.ubbcluj.ro/~lukacs.andor/
Cím: Mathematica 217, Tel.: 6301
Szakterület: Algebrai topológia, Kategóriaelmélet, Operádok, Dendroidális halmazok, Fixpont-elmélet
Mezei Ildiko
Dr. MEZEI Ildikó adjunktus
E-mail: ildiko.mezei[at]math.ubbcluj.ro
Honlap: http://math.ubbcluj.ro/~ildiko.mezei
Cím: Mathematica 10, Tel.: 6306
Szakterület: Differenciálgeometria, Analitikus geometria
Botond Molnar
Dr. MOLNÁR Botond adjunktus
E-mail: molnar.botond[at]cs.ubbcluj.ro
CV: Curriculum Vitae
Cím: BBTE főépület 225
Szakterület: Számítógépes szimulációk, Komplex rendszerek, Hálózatok, Analóg számítógépek, Neurális hálózatok
Pătcaș Csaba-György
Dr. PĂTCAȘ Csaba-György adjunktus
E-mail: patcas[at]cs.ubbcluj.ro
Honlap: http://www.cs.ubbcluj.ro/~patcas
Szakterület: Programozási versenyek, Algoritmusok és adatszerkezetek, Gráfalgoritmusok, Genetikus algoritmusok
Ruff Laura
Dr. RUFF Laura adjunktus
E-mail: laura[at]cs.ubbcluj.ro
Honlap: http://www.cs.ubbcluj.ro/~laura
Cím: Campus 407, Tel.: 5827
Szakterület: Párhuzamos programozás, Szisztolikus algoritmusok, Operációs rendszerek, Webprogramozás
Sándor Réka
Dr. SÁNDOR Réka adjunktus
E-mail: reka[at]cs.ubbcluj.ro
CV: Curriculum Vitae
Cím: Kémia Intézet A14
Szakterület: Játékelmélet, Többkritériumú optimalizálás, Evolúciós algoritmusok
Simon Karoly
Dr. SIMON Károly adjunktus
E-mail: ksimon[at]cs.ubbcluj.ro
Honlap: http://www.cs.ubbcluj.ro/~ksimon
Cím: Campus 404
Szakterület: Mesterséges intelligencia, Hálózatok, Összetett rendszerek, Haladó programozási módszerek
Somogyi Ildiko
Dr. SOMOGYI Ildikó adjunktus
E-mail: ilkovacs[at]math.ubbcluj.ro
Honlap: sites.google.com/site/somogyikovildiko
Cím: Mathematica 205, Tel.: 6303
Szakterület: Numerikus integrálási képletek optimalitása
Sulyok Csaba
Dr. SULYOK Csaba adjunktus
E-mail: sulyok.csaba[at]cs.ubbcluj.ro
CV: Curriculum Vitae
Szakterület: Software Engineering, Digitális jelfeldolgozás, Webprogramozás, Build Automation
Szollosi Istvan
Dr. SZÖLLŐSI István adjunktus
E-mail: istvan.szollosi[at]math.ubbcluj.ro
CV: Curriculum Vitae
Cím: Mathematica 217
Szakterület: Véges dimenziós algebrák reprezentációelmélete, Számítógépes algebra
Varga Levente
Dr. Ing. VARGA Levente adjunktus
E-mail: vargal[at]cs.ubbcluj.ro
Cím: BBTE főépület, 203
CV: Curriculum Vitae
Szakterület: Számítógépes szimuláció és modellezés, Komplex rendszerek, Evolúciós játékelmélet, Hálózatok, Klaszterezés, Emberi mobilitás
Kajanto Sandor
Drd. KAJÁNTÓ Sándor tanársegéd
E-mail: kajanto.sandor[at]math.ubbcluj.ro
CV: Curriculum Vitae
Szakterület: Optimalizáció sokaságokon
Lorincz Beata
Drd. LŐRINCZ Beáta tanársegéd
E-mail: beata.lorincz[at]ubbcluj.ro
Web: http://www.cs.ubbcluj.ro/~lorinczb
Szakterület: Beszédszintézis, Gépi tanulás, Projektmenedzsement, Szoftvertechnika, Követelménytervezés, Adatbázisok

Mester Agnes
Drd. MESTER Ágnes tanársegéd
E-mail: mestera[at]math.ubbcluj.ro
CV: Curriculum Vitae
Cím: Mathematica 207
Szakterület: Nemlineáris analízis, Riemann-Finsler geometria
Szabolcs Pavel
Drd. PÁVEL Szabolcs tanársegéd
E-mail: pszabolcs[at]cs.ubbcluj.ro
Cím: Mathematica 207
Szakterület:  Számítógépes látás, Gépi tanulás, Deep Learning
SAMSUNG CSC
Drd. SÁNDOR Csanad, tanársegéd
E-mail: csanad.sandor[at]cs.ubbcluj.ro
CV: Curriculum Vitae
Szakterület: Gépi tanulás, Deep Learning
Annamaria Szenkovits
Dr. SZENKOVITS Annamária tanársegéd
E-mail: szenkovitsa[at]cs.ubbcluj.ro
CV: Curriculum Vitae
Cím: Mathematica 207
Szakterület: Modellalapú szoftvertesztelés, Biztonságkritikus rendszerek
Szilágyi Géza Zsolt
Dr. SZILÁGYI Géza Zsolt tanársegéd
E-mail: szilagyi.zsolt[at]math.ubbcluj.ro
CV: Curriculum Vitae
Szakterület: Differenciáltopológia, Szimplektikus topológia, Lokalizációs módszerek
Vas Orsolya
Drd. VAS Orsolya tanársegéd
E-mail: vas.orsolya[at]math.ubbcluj.ro
CV: Curriculum Vitae
Szakterület: Variációszámítás, Parciális differenciálegyenletek
Vekov Geza Karoly
Drd. VEKOV Géza Károly tanársegéd
E-mail: geza.vekov[at]cs.ubbcluj.ro
Web: Curriculum Vitae
Szakterület: Evolúciós algoritmusok, Optimumkeresés, Algoritmika

Professor emeritus

Kolumban Jozsef
Dr. KOLUMBÁN József professor emeritus, az MTA külső tagja (2001)
E-mail: kolumban[at]math.ubbcluj.ro
Honlap: http://math.ubbcluj.ro/~kolumban
Cím: Mathematica 106, Tel.: 0264-403477, 6302-es mellék
Szakterület: Fraktálok, Matematikai analízis, Nemlineáris analízis, Optimalizáció

Meghívott előadók

Horvath Zoltan
Dr. HORVÁTH Zoltán meghívott egyetemi tanár, a BBTE díszdoktora
E-mail: hz[at]caesar.elte.hu
Honlap: http://people.inf.elte.hu/hz/index_eng.html
Cím: Campus 407, Tel.: 5827
Szakterület: Funkcionális programozás, Párhuzamos programozás
Barabas Laszlo
Dr. BARABÁS László társult adjunktus
E-mail: lbarabas[at]cs.ubbcluj.ro
Honlap: http://www.linkedin.com/pub/laszlo-barabas/38/61/64a
Cím: Codespring, Kolozsvár, Frunzișului (Lomb) utca 29.
Szakterület: Software technológia, Szoftver verifikació és validáció, Agilis módszertanok, IT-stratégia

Társult oktatók

IONESCU Klára
Dr. IONESCU Klára adjunktus
E-mail: clara[at]cs.ubbcluj.ro
Honlap: http://www.cs.ubbcluj.ro/~clara
Cím: Campus 407, Tel.: 5827
Szakterület: Algoritmusok és programozási nyelvek, Adatszerkezetek, Fastruktúrák, Az informatika oktatásmódszertana gimnáziumban és líceumban

Doktoranduszok

Simon Levente
SIMON Levente doktorandusz
E-mail: simonl[at]math.ubbcluj.ro
Honlap: math.ubbcluj.ro/~simonl
Cím: Mathematica 206
Szakterület: Fraktálok, Véletlen gráfok modelljei
TAKÁCS Petra-Renáta
TAKÁCS Petra-Renáta doktorandusz
E-mail: takacs.petra[at]math.ubbcluj.ro
CV: Curriculum Vitae
Szakterület: Optimalizáció-elmélet, Belsőpontos algoritmusok

Intézeti titkárság

Bajko Arpad
BAJKÓ Árpád-István intézeti titkár
E-mail: bajkoa[at]math.ubbcluj.ro, arpad.bajko[at]ubbcluj.ro
Cím: Mathematica 209, Intézeti iroda, Tel.: 0264-403477, 311-es mellék