A valóság túlszárnyalja a filmet.
Fedezd fel a Matematika és Informatika Kart 8 percben!

Szakdolgozatok bemutatása, 2017. szeptemberi vizsgaidőszak

FONTOS: II. és III. éves (alapképzés), valamint a II. éves (magiszteri képzés) hallgatók figyelmébe – opcionális tantárgyak kiválasztása és tanulmányi szerződések kitöltése

Ettől a héttől kezdődően a hallgatóknak újra lehetőségük lesz a tanulmányi szerződések kitöltésére az AcademicInfo alkalmazás segítségével. Kérjük a II. és III. éves (alapképzés), valamint a II. éves (magiszteri képzés) hallgatókat, hogy töltsék ki a tanulmányi szerződéseket. Akik már kitöltötték ezeket a szerződéseket, ellenőrizzék, hogy az általuk kiválasztott opcionális tantárgyak szerepelnek-e a jóváhagyott tantárgyak listáján. Amennyiben nem

A 2017. szeptemberi magiszteri felvételire meghirdetett helyek száma

Szakterület Szak Képzés nyelve Támogatási forma Összesen Tandíjmentes Tandíjas Matematika Matematikai didaktika román 5 27 32 Matematikai didaktika magyar 6 85 91 Korszerű matematika angol 4 38 42 Informatika Adatbázisok román 2 61 63 Osztott rendszerek az interneten Komponens alapú programozás angol 2 92 94 Software engineering Számítógépes intelligencia alkalmazása Nagy teljesítményű számítások és nagyméretű

Újrairatkozási kérvények benyújtása (2017–2018-as egyetemi tanév)

Kérjük azokat a hallgatókat, akik szeretnének visszairatkozni a 2017–2018-as egyetemi tanévre, hogy 2017. szeptember 8-ig küldjék el a kitöltött és beszkennelt újrairatkozási kérvényt az adott szakért felelős titkárnőnek, az alábbiak szerint: Matematika, Informatikai matematika  (román nyelven), Informatika (német nyelven), román tannyelvű magiszteri programok: Coldea Gafia, e-mail: gcoldea@yahoo.com; Informatika (román nyelven): Gherman Simona, e-mail: simonag@math.ubbcluj.ro; Informatika (angol

Az írásbeli záróvizsga eredményei – 2017. szeptemberi vizsgaidőszak

Az írásbeli vizsga minősítésével kapcsolatos fellebbezéseket 2017. szeptember 6-án, szerdán 08:00 és 13:00 óra között lehet benyújtani a Matematika és Informatika Kar titkárságán (146-os terem). A fellebbezések megoldására 2017. szeptember 6-án, szerdán 13:00 órától kerül sor. A fellebbezések utáni eredményeket kifüggesztjük a kari hirdetőtáblára.

Magiszteri dolgozatok bemutatása, 2017. szeptemberi vizsgaidőszak

Újrairatkozás, tanulmányok megszakítása, újrakezdése és átiratkozás esetén leadandó kérvények a 2017–2018-as egyetemi tanévre

Az újrairatkozás, a tanulmányok megszakítása, újrakezdése vagy mobilitás (=átiratkozás) esetén leadandó típuskérvényeket 2017. szeptember 14. és 15. között lehet benyújtani a kari titkárságon (9:00 és 12:00 óra között). A kérvényeket a titkárságon lehet igényelni, vagy letölthetőek a kari honlapról is. 1. Kizárás/újrairatkozás esetén: Kizárásra kerülnek mindazon (II. és III. éves) hallgatók, akik az elmúlt egyetemi tanév mindkét félévében (2016–2017) nem

Eredményhirdetés: BBTE–HÍD ösztöndíj

A 2017–2018-as egyetemi tanévben a HÍD pályázat keretében a Matematika és Informatika Kar következő diákjai részesülnek ösztöndíj-támogatásban: Név Évfolyam  Baja Zsolt  I.  Balázs Melinda  II.  Balázsi Bardocz Bernadett-Ildikó  III.  Bereczki Uzonka III.  Bilibok Emőke I.  Biró Boglárka I.  Bocskay Boglárka II.  Bocskor Izabella I.  Dali Erzsébet II.  Gagyi Anikó I.  Gál Anna-Boróka I.  Iakab Noemi  I.

A Matematika és Informatika Kar 2017 szeptemberében nem hirdet felvételit alapképzésen

Mivel a nyári felvételi során az alapképzési szakokon meghirdetett valamennyi tandíjmentes hely és a tandíjas helyek többsége betelt, a Matematika és Informatika Kar Végrehajtó Bizottsága úgy határozott, hogy 2017 szeptemberében nem hirdet újabb felvételit alapképzésen.

Matematikai tevékenységek – az Erdélyi Tehetségsegítő Tanács szakköri és tábori foglalkozásai matematikából

Matematikai tevékenységek – az Erdélyi Tehetségsegítő Tanács szakköri és tábori foglalkozásai matematikából
Matematikai tevékenységek – az Erdélyi Tehetségsegítő Tanács szakköri és tábori foglalkozásai matematikából címmel jelent meg az ETT idei kiadványa, amely négy témát tartalmaz: az első fejezetben 5 szakköri foglalkozás feladatai és megoldásai találhatóak, a második fejezetben a halmazok tanításával kapcsolatos tevékenységsorozat leírása található, a harmadik fejezetben a területfogalom kialakításával kapcsolatosan találunk egy komplexebb tevékenységet, illetve az