Kategória archívum: Díjak és illetékek

Elmaradt vizsgák díjának befizetése – 2016–2017-es egyetemi tanév, I. félév

A 2016–2017-es egyetemi tanév I. félévéről elmaradt vizsgák díját 2017. január 9. és 2017. január 19. között lehet befizetni a kari/dékáni titkárságon, munkanapokon 10:00 és 12:00 óra között. Kérjük mindazon hallgatókat, akiknek az utolsó tanítási hétre rögzített, elmaradt kollokviumuk van, hogy a vizsgadíjat fizessék be a kollokviumon való megjelenés előtt. Kérjük a hallgatókat, hogy tartsák be

A Matematika és Informatika Kar pénztárának nyitvatartási programja az ünnepek idején

2016. december 22-től egészen 2017. január 4-ig a kari pénztár zárva lesz. Első nyitvatartási nap az új évben: 2017. január 9., hétfő.

A támogatási formára, a tandíj visszafizetésére, a tandíjkülönbözet befizetésére vonatkozó információk

Kérjük a Matematika és Informatika Kar hallgatóit, hogy ellenőrizzék a csoportokat összesítő listákon megjelenő támogatási formát, amely a 2016–2017-es egyetemi tanévben érvényes. Azok a hallgatók, akik befizették a beiskolázási díjat, majd az újraosztások során tandíjmentes helyre kerültek át, 2016. október 4. és 13. között kérvényezhetik a tandíj visszatérítését. A kérvényhez szükséges mellékelni a befizetést igazoló eredeti

Fontos hirdetés a I. éves hallgatók számára (2016–2017)

Kérjük az I. éves hallgatókat, hogy töltsék ki a 2016–2017-es egyetemi tanévre szóló tanulmányi szerződésüket az Academic Info BBTE felületen legkésőbb 2016. szeptember 29-ig. A 2016. júliusi felvételin bejutott valamennyi hallgató egy e-mailt kapott saját felhasználónévvel és jelszóval. A kitöltött, kinyomtatott és aláírt szerződést 2016. október 1-jén kell leadni az elsőéves hallgatók számára meghirdetett szakok szerinti találkozón, amelyre a 11:30-kor

A 2015–2016-os egyetemi tanévben végzett évfolyamok figyelmébe – alapképzés és magiszteri képzés

Felhívjuk a 2015–2016-os egyetemi tanévben alapképzésen és magiszteri képzésen végzett évfolyamok hallgatóinak figyelmét, hogy amennyiben 2016. december 15-ig nem veszik át eredeti okirataikat és nem adják le kijelentkezési lapjukat (fișa de lichidare) 60 lejes archiválási díjat kell befizetniük. Amennyiben a végzéstől számított két éven belül nem veszik át eredeti okirataikat, 200 lejes archiválási díjat kell fizetniük.

A tandíj befizetésének ütemezése a 2016–2017-es egyetemi tanévben, és pontosítások a tandíj csökkentésére vonatkozó kérvények benyújtásáról

A Matematika és Informatika Karon a 2016–2017-es egyetemi tanévre szóló tandíjakat egy összegben vagy négy egyenlő részletben lehet befizetni. A részletfizetés az alábbi beosztás szerint történik: I. részlet: az I. évre sikeresen bejutott jelentkezők a hely visszaigazolásakor, a további évfolyamok hallgatói pedig 2016. október 15-ig; II. részlet: 2016. december 5.; III. részlet: 2016. március 15.; IV. részlet: 2016. május 15. A 2016–2017-es egyetemi

Tandíjak vagy az elmaradt vizsgák díjának online befizetése

Tandíjak vagy az elmaradt vizsgák díjának online befizetése
Az Információtechnológiai és Kommunikációs Osztály keretében működő Informatikai Rendszerek Központja révén a Babeș–Bolyai Tudományegyetem  jelen pillanatban két online fizetési platformot bocsát az érdekeltek rendelkezésére. Az első platform segítségével az egyetem szervezésében zajló eseményekkel (konferenciák, nyári egyetemek, posztgraduális képzések) kapcsolatos átutalásokat lehet elvégezni, ennek elérhetősége: https://plati.ubbcluj.ro. A platform a ROMCARD elektronikus kifizetéseket és átutalásokat feldolgozó rendszert használja, és háromféle pénznemben (RON, EUR,

Elmaradt vizsgák díjának befizetése

A nyári pótvizsgaidőszak díjainak befizetése A nyári pótvizsgaidőszak díjainak befizetése (azokra a hallgatókra is érvényes, akik meghosszabbították tanulmányaik idejét) 2016. május 25-től 2016. június 2-ig, munkanapokon 10:00 és 12:00 óra között lehetséges, a Kar titkárságán. Abban az esetben, ha a hallgatóknak egy korábbi időpontban kell vizsgázniuk, a megszabott vizsgadíjakat befizethetik munkanapokon 10:00 és 12:00 óra közöt t a Kar

Elmaradt vizsgák díjának befizetése – alapképzés és magiszteri képzés

Az elmaradt vizsgák díját 2016. január 8. és január 14. között lehet befizetni a kari titkárságon, munkanapokon 10:00 és 12:00 óra között. Nem jelentkezhetnek vizsgára azok a hallgatók, akik nem fizetik be a vizsgadíjakat. A tandíjas helyen lévő hallgatóknak a tandíj II. részletét is be kell fizetniük a jelzett határidőig, ellenkező esetben nem jelentkezhetnek a 2016. január-februári

A tandíj befizetésének ütemezése a 2015–2016-os egyetemi tanévben, és pontosítások a tandíj csökkentésére vonatkozó kérvények benyújtásáról

A 2015–2016-os tandíjak négy egyenlő részletben való befizetése az alábbi beosztás szerint történik: I. részlet: 2015. október 15. II. részlet: 2015. december 7. III. részlet: 2016. március 15. IV. részlet: 2016. május 16. A fizetési esedékességi határidőt követő minden naptári napra 0,04%-os késedelmi díj kerül felszámolásra. A tandíj csökkentésére vonatkozó kérvényeket a kari titkárságon lehet benyújtani 2015. december 5. és