Kategória archívum: Díjak és illetékek

A nyári pótvizsgaidőszak díjainak befizetése – 2023. május (a hosszabbításon lévő hallgatókra is érvényes)

Kérjük az alapképzés II. és III. évfolyamára (a hosszabbításon lévő hallgatókra is érvényes), valamint a mesterképzés II. évfolyamára (a hosszabbításon lévő hallgatókra is érvényes) beiratkozott hallgatókat, akiknek elmaradt vizsgáik vannak a 2022–2023-as egyetemi tanév II. félévi tanulmányi szerződése szerint, hogy 2023. május 25-ig fizessék be az elmaradt vizsgák díját. Kérjük a Posztgraduális Informatika Programra beiratkozott II.

A 2022–2023-as egyetemi tanévben érvényes tandíjak

A 2022–2023-as egyetemi tanévre érvényes felvételi díjakra, beiskolázási díjakra és záróvizsga díjakra vonatkozó szabályzat A BBTE Szenátusának 17/18.02.2022. számú Határozata a 2022–2023-as egyetemi tanévre vonatkozó tandíjakról A Matematika és Informatika Karon a tandíjakat egy összegben vagy négy részletben lehet befizetni. A részletfizetés az alábbi beosztás alapján történik: I. részlet: az I. évre bejutott hallgatók a

A nyári pótvizsgaidőszak díjainak befizetése – 2022. május–június

A tandíjakat és a nyári pótvizsgaidőszak díjait (a hosszabbításon lévő hallgatókra is érvényes) a következő időszakban lehet befizetni, az alábbiak szerint: végzős évfolyamok (III. évfolyam – alapképzés, és II. évfolyam – magiszteri képzés, beleértve a hosszabbításon lévő hallgatókat is): 2022. május 18-ig; nem végzős évfolyamok (I. és II. évfolyam – alapképzés, és I. évfolyam –

Fontos információk a 2021/2022-es tanévre vonatkozó tandíjfizetéssel és az elmaradt vizsgákkal kapcsolatban

Amennyiben a hallgató az I. félévre esedékes tandíjrészleteket (1. részlet + 2. részlet) 2022. január 13-ig nem fizeti be, elveszíti a jogot, hogy részt vegyen az adott félév vizsgáin. Ha a hallgató 2022. január 13-ig nem fizeti be a 2021/2022-es egyetemi tanévre vonatkozó tanulmányi szerződésében előírt pótvizsgák díját, elveszíti a jogot, hogy részt vegyen az

A nyári pótvizsgaidőszak díjainak befizetése – 2021. május–június

A nyári pótvizsgaidőszak díjait 2021. június 2-ig lehet befizetni (a hosszabbításon lévő hallgatókra is érvényes). Fizetési lehetőségek: online a BBTE AcademicInfo honlapján (a díjak menüben); készpénzben a kari pénztárnál; bankkártyával a kari pénztárnál.

Határozat a hallgatókat érintő különleges intézkedések meghozataláról, amelyek a tandíjaknak befizetésére vonatkoznak a járványra való tekintettel

Tekintettel a SARS-CoV-2 koronavírus által okozott világjárvány miatti helyzetre, az országos és egyetemi szintű megelőzési és biztonsági intézkedésekre, valamint a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Igazgatótanácsa által meghozott 16.769/9.11.2020-as számú határozatra, a Matematika és Informatika Kar Kari Tanácsa a 2020. december 17-i ülésén, a tagok elektronikusan leadott szavazatai alapján meghozta az alábbi határozatot: A tandíjak késedelmes fizetésekor felszámolt

Határozat a hallgatókat érintő különleges intézkedések meghozataláról, amelyek az egyetemi szállásdíjak és a tandíjak késedelmi illetékeinek felfüggesztésére vonatkoznak

Határozat a hallgatókat érintő különleges intézkedések meghozataláról, amelyek az egyetemi szállásdíjak és a tandíjak késedelmi illetékeinek felfüggesztésére vonatkoznak

A nyári pótvizsgaidőszak díjainak befizetése – 2020. május–június

A nyári pótvizsgaidőszak díjainak befizetése (a hosszabbításon lévő hallgatókra is érvényes) az alábbi időszakokban lehetséges: 2020. május 11-től május 21-ig, a VÉGZŐS hallgatók esetén, az AcademicInfo alkalmazáson keresztül; 2020. május 11-től június 3-ig, a NEM VÉGZŐS hallgatók esetén, az AcademicInfo alkalmazáson keresztül; Fizetési lehetőségek: online a BBTE AcademicInfo honlapján (a díjak menüben); készpénzben a kari

A tandíj befizetésére vonatkozó felhívás

A nappali tagozat alapképzéses, magiszteri és posztgraduális képzéses hallgatók a tandíj 3. és 4. részletét befizethetik az  AcademicInfo alkalmazáson keresztül. Továbbá, a mellékelt határozat értelmében a helyzet stabilizálódásáig felfüggesztésre kerül a tandíjak III. részletére vonatkozó késedelmi pótlék alkalmazása. HCA 4905/17.03.2020 privind masuri speciale suspendare penalitati rata III.pdf

Az elmaradt vizsgák díjának befizetése – újrairatkozott hallgatók esetén

Kérjük mindazon hallgatókat, akik a 2019–2020-as egyetemi tanévben iratkoztak vissza, és be kell fizetniük az elmaradt vizsgák díját, hogy jelentkezzenek a kari pénztárnál. A visszairatkozott hallgatók esetén nem lehet online befizetni az elmaradt vizsgák díját.