Bodó Zalán: Fordítóprogramok szerkesztése Flex és Bison segítségével

TwitterFacebook

Bodó Zalán: Fordítóprogramok szerkesztése Flex és Bison segítségével. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2014. (ISBN 978-606-8178-98-1/978-606-8178-99-8).

A jegyzet a fordítóprogramok írásához használt Flex és Bison eszközöket mutatja be, röviden ismertetve az ezek megértéséhez szükséges fogalmakat és algoritmusokat. Az első fejezet bevezetőt nyújt a formális nyelvek és fordítóprogramok elméletébe, bemutatásra kerülnek a generatív nyelvtanok, véges automaták, reguláris kifejezések, veremautomaták, illetve a fordítóprogramok a lexikális, szintaktikai, szemantikai elemzések, a kódgenerálás és kódoptimalizálás témakörének rövid ismertetésével. A következő három fejezet a Flex és Bison eszközökről szólnak, bemutatva azok működését és használatát fordítóprogramok szerkesztésében. A jegyzetben sok példát találunk ezen eszközök használatára, a fejezetek végén pedig kitűzött feladatok szerepelnek, melyeket megoldva gyakorolhatjuk és elmélyíthetjük a könyv olvasása során szerzett tudást.

TwitterFacebook