András Szilárd, Kajántó Sándor, Lukács Andor: Közönséges differenciálegyenletek

Ez a könyv egy bevezetés a közönséges differenciálegyenletek klasszikus elméletébe, gyakorlatilag a Babeș–Bolyai Tudományegyetem másodéves matematika és informatikai matematika szakos hallgatóinak tartott előadások, szemináriumok és laborgyakorlatok tananyagát tartalmazza.

Elsődleges célja betekintést nyújtani az elemi úton megoldható differenciálegyenletek és differenciálegyenlet-rendszerek kapcsán felmerülő kérdések megoldásába. Így a következő témákat érinti: a differenciálegyenletekhez rendelt kezdőérték, illetve bilokális feladatok megoldásának létezése, egyértelműsége, a megoldásoknak az adatoktól való függése, azok stabilitása, valamint a differenciálegyenletek alkalmazási lehetőségei, egyszerű differenciálegyenletes modellek tanulmányozása.

András Szilárd, Kajántó Sándor, Lukács Andor: Közönséges differenciálegyenletek. Státus Kiadó, Csíkszereda, 2018.