A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, alapképzés – 2019

TwitterFacebook
 1. Az államilag támogatott helyekre pályázók esetében szükséges az eredeti érettségi oklevél vagy igazolás, a törzskönyvi kivonat, és ezek másolata a kari hitelesítés céljából. A tandíjas helyekre pályázók esetében elegendő az eredeti dokumentumok felmutatása, amelyekről fénymásolat készül a kari hitelesítés céljából, vagy közjegyző által hitelesített fénymásolat;
 2. születési anyakönyvi kivonat másolata, illetve a kari hitelesítés céljából ennek eredeti példánya, vagy közjegyző által hitelesített fénymásolat;
 3. személyazonossági igazolvány másolata;
 4. a jelentkező által kinyomtatott és aláírt előiratkozási nyomtatvány, (amelyet előzőleg az egyetem https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere online felületén lehet kitölteni);
 5. A jelentkezők felvételi szak-opcióinak sorrendjét tartalmazó nyomtatvány, amelyet online kell kitölteni.
 6. nyelvvizsga-oklevél (amennyiben szerepel a BBTE Rektori Hivatala által jóváhagyott listán) azon jelentkezők esetében, akik egyetemi tanulmányaikat egy nemzetközileg használt idegen nyelven szeretnék folytatni. Az érettségi oklevél nem helyettesíti az érettségin megszerzett nyelvvizsga-oklevelet.
 7. orvosi igazolás (eredeti példány), amelyből kiderül, hogy a jelentkező alkalmas a megpályázott szakterületre;
 8. három darab ¾-es méretű fénykép (a hátoldalon a jelentkező nevével);
 9. az iratkezelési és/vagy a beiratkozási díj befizetése alóli felmentést igazoló okiratok, azon jelentkezők esetében, akik jelen szabályzat alapján ezt kérvényezik;
 10. oklevél az elért helyezésről (eredeti és másolat), vagy részvételi oklevél a tantárgyversenyről, azon jelentkezők esetében, akik a versenyzőkre vonatkozó kedvezményekben részesülnek. Abban az esetben ha az oklevél nem román nyelvű, mellékelni kell annak hivatalos román nyelvű fordítását is;
 11. az érettségi oklevéllel rendelkező középiskolai végzősöknek, akik diplomájukat az adott évet megelőző esztendőben szerezték, a leadott dokumentumokhoz egy saját felelősségre adott nyilatkozatot is kell mellékelniük, (az 5. Melléklet alapján), amelyből kiderül a romániai állami egyetemi rendszerben való addigi részvételük és tanulmányi eredményeik.
 12. igazolás/igazolások, amelyek tanúsítják a romániai egyetemi rendszerben elvégzett tandíjmentes vagy tandíjas évek számát, és amelyből/amelyekből kiderül, hogy megtörtént az egyetemi illetékek naprakész befizetése;
 13. egyetemi vagy ezzel egyenértékű oklevél eredeti példánya és fénymásolat a kari hitelesítés céljából, vagy közjegyző által hitelesített másolat azon jelentkezők esetében, akik második egyetemet is szeretnének végezni;
 14. pólyás dosszié (dosar plic).

Megjegyzések:

 • Az 50 lejes iratkezelési/adatfeldolgozási díjat, valamint a 250 lejes beiratkozási díjat a felvételire való jelentkezéskor, a dosszié leadása előtt lehet befizetni a Felvételi Bizottságnál.
 • A felvételire való beiratkozás személyesen történik, a személyazonossági igazolvány/útlevél és a fenti dokumentumok leadásával; vagy egy másik személy által, a jelentkező nevében adott felhatalmazás alapján.
TwitterFacebook