A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, alapképzés – 2018

Google+TwitterFacebook
 1. az eredeti érettségi oklevél vagy igazolás, és ezek másolata a kar által történő hitelesítés érdekében az államilag támogatott helyekre pályázók esetében. A tandíjas helyekre pályázók esetében elegendő egy fénymásolat is a kar által történő hitelesítés érdekében, vagy közjegyző által hitelesített másolat;
 2. születési anyakönyvi kivonat másolata, illetve a Kar által történő hitelesítés érdekében ennek eredeti példánya;
 3. személyazonossági igazolvány másolata;
 4. a jelentkező által kinyomtatott és aláírt előiratkozási nyomtatvány, (amelyet előzőleg az egyetem https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere online felületén lehet kitölteni);
 5. A jelentkezők felvételi szak-opcióinak sorrendjét tartalmazó nyomtatvány, amelyet online kell kitölteni.
 6. nyelvvizsga-oklevél (amennyiben szerepel a BBTE Rektori Hivatala által jóváhagyott listán) azon jelentkezők esetében, akik egyetemi tanulmányaikat egy nemzetközileg használt idegen nyelven szeretnék folytatni. Az érettségi oklevél nem helyettesíti az érettségin megszerzett nyelvvizsga-oklevelet.
 7. orvosi igazolás (eredeti példány), amelyből kiderül, hogy a jelentkező alkalmas a megpályázott szakterületre;
 8. három ¾-es méretű fénykép (hátoldalon a jelentkező nevével)
 9. az iratkezelési és/vagy a beiratkozási díj befizetése alóli felmentést igazoló okiratok, azon jelentkezők esetében, akik jelen szabályzat alapján ezt kérvényezik;
 10. oklevél az elért helyezésről (eredeti és másolat), vagy részvételi oklevél a tantárgyversenyről, azon jelentkezők esetében, akik a versenyzőkre vonatkozó kedvezményekben részesülnek;
 11. az érettségi oklevéllel rendelkező középiskolai végzősöknek, akik diplomájukat az adott egyetemi évet megelőző esztendőben szerezték, a leadott dokumentumokhoz egy saját felelősségükre adott nyilatkozatot is kell mellékelniük, (az 5. Melléklet alapján), amelyből kiderül a romániai állami egyetemi rendszerben való addigi részvételük és tanulmányi eredményeik.
 12. igazolás/igazolások, amelyek tanúsítják a romániai egyetemi rendszerben elvégzett tandíjmentes vagy tandíjas évek számát, és amelyből/amelyekből kiderül, hogy megtörtént az egyetemi illetékek naprakész befizetése;
 13. egyetemi vagy ezzel egyenértékű oklevél eredeti példánya és fénymásolat a kar által történő hitelesítés érdekében, vagy közjegyző által hitelesített másolat azon jelentkezők esetében, akik második egyetemet is szeretnének végezni;
 14. pólyás dosszié (dosar plic)

Megjegyzések

 • A 30 lejes iratkezelési/adatfeldolgozási díjat, valamint a 170 lejes beiratkozási díjat a felvételire való jelentkezéskor, a dosszié leadása előtt lehet befizetni a Felvételi Bizottságnál.
 • A felvételire való beiratkozás személyesen történik, a személyazonossági igazolvány/útlevél és a fenti dokumentumok leadásával; vagy egy másik személy által, a jelentkező nevében adott felhatalmazás alapján.
Google+TwitterFacebook