A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, alapképzés – 2021

A jelentkezők beiratkozása online történik. A jelentkezők felelősséggel tartoznak a 2019. december 10-én kiadott 24.050-es számú Szenátusi Határozattal jóváhagyott A Babeş–Bolyai Tudományegyetem Felvételi szabályzataban előírt valamennyi dokumentum megfelelő feltöltéséért/továbbításáért, aláírva (esetenként) és szkennelve. A jelentkezők felelősséget vállalnak a dokumentumok valódiságáért, valamint a digitális/szkennelt és az eredeti dokumentumok tartalmának azonosságáért, amelyeket a jelentkezői dossziéban kell elhelyezni, kézjeggyel ellátott írásos nyilatkozat kíséretében.

A jelentkezők beiratkozásához szükséges szkennelt dokumentumok:

 1. beiratkozási típusnyomtatvány (1-es melléklet, amelyet az online előiratkozásra használt felületen lehet generálni;
 2. jelentkezői adatlap – versenyadatok (3-as melléklet);
 3. érettségi oklevél/bizonyítvány/igazolás (amennyiben az oklevelet nem bocsátották ki a beiratkozás időpontjáig) és törzskönyvi kivonat (a törzskönyvi kivonattal ellátott oklevelek esetén);
 4. születési anyakönyvi kivonat (keresztlevél);
 5. személyazonossági igazolvány;
 6. Egyetemi alapképzésre történő idegen nyelvű (angol, német) felvételi esetén a jelentkezőknek nyelvvizsga-bizonyítvánnyal kell rendelkezniük, amely szerepel a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Rektori Hivatala által jóváhagyott listán, vagy rendelkezniük kell az érettségi vizsgán kapott nyelvvizsga-bizonyítvánnyal, azzal a feltétellel, hogy az öt minősítés közül legalább három B2-es szintű kell legyen. Amennyiben a jelentkező szakválasztási listáján több idegen nyelvű szakot is megjelölt, minden képzési program esetében rendelkeznie kell nyelvvizsga-bizonyítvánnyal.
 7. orvosi igazolás, amelyen szerepelnie kell, hogy a jelentkező alkalmas az egyetemi felvételire;
 8. az iratkezelési és/vagy a beiratkozási díj befizetése alóli felmentést igazoló okiratok, azon jelentkezők esetében, akik jelen szabályzat alapján ezt kérvényezik; Az igazoláson a felvételi vizsgára való beiratkozás időszakára eső vagy azt megelőző dátum kell szerepeljen. A felvételire való beiratkozás lezárulását követően már nem fogadható el az igazolás és a befizetés alóli felmentés.
 9. oklevél az elért helyezésről, vagy részvételi oklevél a tantárgyversenyről, azon jelentkezők esetében, akik a versenyzőkre vonatkozó kedvezményekben részesülnek. Abban az esetben, ha az oklevél nem román nyelvű, mellékelni kell annak hivatalos román nyelvű fordítását is.
 10. az érettségi oklevéllel rendelkező középiskolát végzetteknek, akik diplomájukat a felvételi évét megelőző évben szerezték, a leadott dokumentumokhoz egy saját felelősségre adott nyilatkozatot is kell mellékelniük, (a 3-as Melléklet alapján), amelyből kiderül a romániai állami egyetemi rendszerben való addigi részvételük és tanulmányi eredményeik.
 11. Igazolás/igazolások, amelyek tanúsítják a romániai felsőoktatási rendszerben folytatott tandíjas vagy tandíjmentes évek számát, és amelyekből kiderül, hogy a felvéteire jelentkező naprakészen kifizett a tandíjakat, és az Egyetemmel szemben nincsen tartozása;
 12. egyetemi vagy ezzel egyenértékű oklevél eredeti példánya azon jelentkezők esetében, akik második egyetemet szeretnének végezni;
 13. hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezelésére vonatkozóan;
 14. a felvételi díjak (beiratkozási és adatfeldolgozási díj) kifizetését igazoló okiratok.

A 2021. júliusi felvételire jelentkezők figyelmébe!

Kérjük, hogy kellő figyelemmel töltsék fel a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok oldalon előírt dokumentumokat.

Jelentkezői adatlap – versenyadatok – a jelentkező által aláírt és szkennelt adatlap. A jelentkezői adatlapon felsorolt szakválasztási opciók azonosak kell legyenek a felvételi beiratkozáskor használt alkalmazásba bevezetett opciókkal. Abban az esetben, ha a 2 dokumentum között eltérés van, a jelentkezői adatlapon felsorolt szakválasztási opciók maradnak érvényben. Utólagos fellebbezések NEM fogadhatóak el a kar által meghirdetett szakok sorrendjére és a tandíjas/tandíjmentes helyekre vonatkozóan.

Hiányos dosszié esetén e-mailben értesítjük a jelentkezőket, és a beiratkozásra használt felületen látható lesz a hiányzó dokumentumok listája. Kérjük, ellenőrizzék a postaládájukat!

Minden dokumentumot csak egyszer kell feltölteni a jelentkező által választott valamennyi szak esetében!

Kérjük, bizonyosodjanak meg arról, hogy sikerült-e feltölteni a beiratkozáshoz szükséges minden dokumentumot, kiválasztani a szakot/szakokat, illetve befizetni az iratkezelési és beiratkozási díjakat legkésőbb a jelen szabályzat által meghatározott beiratkozási határidőig, annak érdekében, hogy elegendő idő maradjon az esetlegesen felmerülő problémák megoldására.