A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, alapképzés – 2020

A jelentkezők beiratkozása online történik. A jelentkezők felelősséggel tartoznak a 2019. december 10-én kiadott 24.050-es számú Szenátusi Határozattal jóváhagyott A Babeş–Bolyai Tudományegyetem Felvételi szabályzataban előírt valamennyi dokumentum megfelelő feltöltéséért/továbbításáért, aláírva (esetenként) és szkennelve. E szabály alól kivételt képeznek a 3 cm/4 cm-es méretű fényképek, amelyeket eredetiben kell behozni az oktatási tevékenység kezdetekor. A jelentkezők felelősséget vállalnak a dokumentumok valódiságáért, valamint a digitális/szkennelt és az eredeti dokumentumok tartalmának azonosságáért, amelyeket a jelentkezői dossziéban kell elhelyezni, kézjeggyel ellátott írásos nyilatkozat kíséretében.

I. szakasz – előiratkozási útmutató – BBTE
II. szakasz – felvételi iratkozási útmutató – BBTE

A jelentkezők beiratkozásához szükséges szkennelt dokumentumok:

 1. beiratkozási típusnyomtatvány (1-es melléklet – személyes adatok) és a szakválasztási opciók listája (2-es melléklet – opciók listája), amelyeket az online előiratkozást követően lehet generálni (https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/);
 2. Jelentkezői adatlap – versenyadatok, kitöltve, aláírva és szkennelve;
 3. érettségi oklevél/bizonyítvány/igazolás (amennyiben az oklevelet nem bocsátották ki a beiratkozás időpontjáig) és törzskönyvi kivonat (a törzskönyvi kivonattal ellátott oklevelek esetén);
 4. az érettségi oklevél elismerését igazoló okirat, amelyet az Országos Oklevél-honosító Központ (C.N.R.E.D. / M.E.C.) bocsátott ki, vagy a szükséges okiratok benyújtásáról szóló igazolás, amely a BBTE Nemzetközi Együttműködési Központja (C.C.I.) vagy az Országos Oklevél-honosító Központ (C.N.R.E.D., a román állampolgárok vagy az Európai Unió tagállamainak, az Európai Gazdasági Térség és a Svájci Államszövetség államainak polgárai esetén, akik külföldön szerezték érettségi oklevelüket) által végzett egyenértékűsítést tanúsítja;
 5. a tanulmányi átlagok elismertetésére vonatkozó kérvény (román állampolgárok vagy az Európai Unió tagállamainak, az Európai Gazdasági Térség és a Svájci Államszövetség államainak polgárai esetén, akik külföldön szerezték érettségi oklevelüket);
 6. születési anyakönyvi kivonat (keresztlevél);
 7. személyazonossági igazolvány;
 8. Egyetemi alapképzésre történő idegen nyelvű (angol, német) felvételi esetén a jelentkezőknek nyelvvizsga-bizonyítvánnyal kell rendelkezniük, amely szerepel a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Rektori Hivatala által jóváhagyott listán, vagy rendelkezniük kell az érettségi vizsgán kapott nyelvvizsga-bizonyítvánnyal, azzal a feltétellel, hogy az öt minősítés közül legalább három B2-es szintű kell legyen. Amennyiben a jelentkező szakválasztási listáján több idegen nyelvű szakot is megjelölt, minden képzési program esetében rendelkeznie kell nyelvvizsga-bizonyítvánnyal.
 9. orvosi igazolás, amelyen szerepelnie kell, hogy a jelentkező alkalmas az egyetemi tanulmányok elvégézésre/a karra történő beiratkozásra;
 10. az iratkezelési és/vagy a beiratkozási díj befizetése alóli felmentést igazoló okiratok, azon jelentkezők esetében, akik jelen szabályzat alapján ezt kérvényezik;
 11. oklevél az elért helyezésről, vagy részvételi oklevél a tantárgyversenyről, azon jelentkezők esetében, akik a versenyzőkre vonatkozó kedvezményekben részesülnek. Abban az esetben, ha az oklevél nem román nyelvű, mellékelni kell annak hivatalos román nyelvű fordítását is.
 12. az érettségi oklevéllel rendelkező középiskolát végzetteknek, akik diplomájukat a felvételi évét megelőző évben szerezték, a leadott dokumentumokhoz egy saját felelősségre adott nyilatkozatot is kell mellékelniük, (a 3-as Melléklet alapján), amelyből kiderül a romániai állami egyetemi rendszerben való addigi részvételük és tanulmányi eredményeik.
 13. igazolás/igazolások, amelyek tanúsítják a romániai egyetemi rendszerben elvégzett tandíjmentes vagy tandíjas évek számát, és amelyből/amelyekből kiderül, hogy az egyetemi illetékek naprakész befizetése megtörtént;
 14. egyetemi vagy ezzel egyenértékű oklevél eredeti példánya azon jelentkezők esetében, akik második egyetemet szeretnének végezni;
 15. A beiratkozási és adatfeldolgozási díjak kifizetése bankkártyával lehetséges a beiratkozási alkalmazáson keresztül, és a kifizetés igazolását a rendszer automatikusan rögzíti.