A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, alapképzés – 2017

Google+TwitterFacebook
 1. az eredeti érettségi oklevél vagy igazolás, és ezek másolata a kar által történő hitelesítés érdekében az államilag támogatott helyekre pályázók esetében. A tandíjas helyekre pályázók esetében elegendő egy fénymásolat is a kar által történő hitelesítés érdekében vagy közjegyző által hitelesített másolat;
 2. a középiskola tanulmányi eredményeit igazoló törzskönyvi kivonat eredetije és másolata a Kar által történő hitelesítés érdekében;
 3. születési anyakönyvi kivonat másolata, illetve a Kar által történő hitelesítés érdekében ennek eredeti példánya;
 4. személyazonossági igazolvány másolata;
 5. oklevél az elért helyezésről (eredeti és másolat), vagy részvételi oklevél a tantárgyversenyről, azon jelentkezők esetében, akik a versenyzőkre vonatkozó kedvezményekben részesülnek;
 6. egyetemi vagy ezzel egyenértékű oklevél eredeti példánya és fénymásolat a kar által történő hitelesítés érdekében, vagy közjegyző által hitelesített másolat azon jelentkezők esetében, akik második egyetemet is szeretnének végezni;
 7. a jelentkező által kinyomtatott és aláírt előiratkozási nyomtatvány, (amelyet előzőleg az egyetem https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere online felületén lehet kitölteni);
 8. a Felvételi Bizottság által helyben kiállított, majd az adatok helyességének ellenőrzése után a jelentkező által aláírt beiratkozási lap, amelyen szerepel a jelentkező által kiválasztandó opciók listája is, az adott szakterületekre vonatkozóan;
 9. nyugta az iratkezelési díj kifizetéséről (chitanţă taxă de procesare); A 30 lejes iratkezelési díjat a felvételire való jelentkezéskor, helyben lehet befizetni a Felvételi Bizottságnál.
 10. nyugta a beiratkozási díj kifizetéséről (chitanţă taxă de înscriere) A 170 lejes beiratkozási díjat a felvételire való jelentkezéskor, helyben lehet befizetni a Felvételi Bizottságnál.
 11. az iratkezelési és/vagy a beiratkozási díj befizetése alóli felmentést igazoló okiratok, azon jelentkezők esetében, akik jelen szabályzat alapján ezt kérvényezik;
 12. az érettségi oklevéllel rendelkező középiskolai végzősöknek, akik diplomájukat az adott egyetemi évet megelőző esztendőben szerezték, a leadott dokumentumokhoz egy saját felelősségükre adott nyilatkozatot is kell mellékelniük, (az 5. Melléklet alapján), amelyből kiderül a romániai állami egyetemi rendszerben való addigi részvételük és tanulmányi eredményeik.
 13. igazolás/igazolások, amelyek tanúsítják a romániai egyetemi rendszerben elvégzett tandíjmentes vagy tandíjas évek számát, és amelyből/amelyekből kiderül, hogy megtörtént az egyetemi illetékek naprakész befizetése;
 14. nyelvvizsga-oklevél (amennyiben ez szerepel a BBTE Rektori Hivatala által jóváhagyott listán) azon jelentkezők esetében, akik egyetemi tanulmányaikat egy nemzetközileg használt idegen nyelven szeretnék folytatni. Az érettségi oklevél nem helyettesíti az érettségin megszerzett nyelvvizsga-oklevelet.
 15. orvosi igazolás (eredeti példány), amelyből kiderül, hogy a jelentkező alkalmas a megpályázott szakterületre;
 16. három ¾-es méretű fénykép (hátoldalon a jelentkező nevével)
 17. pólyás dosszié (dosar plic)

A felvételire való beiratkozás személyesen történik, a személyazonossági igazolvány/útlevél és a fenti dokumentumok leadásával; vagy egy másik személy által, a jelentkező nevében adott felhatalmazás alapján.

Google+TwitterFacebook