A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, alapképzés – 2020

TwitterFacebook

A jelentkezők beiratkozása online történik. A jelentkezők felelősséggel tartoznak a 2019. december 10-én kiadott 24.050-es számú Szenátusi Határozattal jóváhagyott A Babeş–Bolyai Tudományegyetem Felvételi szabályzataban előírt valamennyi dokumentum megfelelő feltöltéséért/továbbításáért, aláírva (esetenként) és szkennelve. E szabály alól kivételt képeznek a 3 cm/4 cm-es méretű fényképek, amelyeket eredetiben kell behozni az oktatási tevékenység kezdetekor. A jelentkezők felelősséget vállalnak a dokumentumok valódiságáért, valamint a digitális/szkennelt és az eredeti dokumentumok tartalmának azonosságáért, amelyeket a jelentkezői dossziéban kell elhelyezni, kézjeggyel ellátott írásos nyilatkozat kíséretében.

A jelentkezők beiratkozásához szükséges szkennelt dokumentumok:

 1. beiratkozási típusnyomtatvány (1-es melléklet – személyes adatok) és a szakválasztási opciók listája (2-es melléklet – opciók listája), amelyeket az online előiratkozást követően lehet generálni (https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/);
 2. érettségi oklevél/bizonyítvány/igazolás (amennyiben az oklevelet nem bocsátották ki a beiratkozás időpontjáig) és törzskönyvi kivonat (a törzskönyvi kivonattal ellátott oklevelek esetén)l;
 3. születési anyakönyvi kivonat (keresztlevél);
 4. személyazonossági igazolvány;
 5. Egyetemi alapképzésre történő idegen nyelvű (angol, német) felvételi esetén a jelentkezőknek nyelvvizsga-bizonyítvánnyal kell rendelkezniük, amely szerepel a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Rektori Hivatala által jóváhagyott listán, vagy rendelkezniük kell az érettségi vizsgán kapott nyelvvizsga-bizonyítvánnyal, azzal a feltétellel, hogy az öt minősítés közül legalább három B2-es szintű kell legyen. Amennyiben a jelentkező szakválasztási listáján több idegen nyelvű szakot is megjelölt, minden képzési program esetében rendelkeznie kell nyelvvizsga-bizonyítvánnyal.
 6. orvosi igazolás;
 7. az iratkezelési és/vagy a beiratkozási díj befizetése alóli felmentést igazoló okiratok, azon jelentkezők esetében, akik jelen szabályzat alapján ezt kérvényezik;
 8. oklevél az elért helyezésről, vagy részvételi oklevél a tantárgyversenyről, azon jelentkezők esetében, akik a versenyzőkre vonatkozó kedvezményekben részesülnek. Abban az esetben, ha az oklevél nem román nyelvű, mellékelni kell annak hivatalos román nyelvű fordítását is.
 9. az érettségi oklevéllel rendelkező középiskolát végzetteknek, akik diplomájukat a felvételi évét megelőző évben szerezték, a leadott dokumentumokhoz egy saját felelősségre adott nyilatkozatot is kell mellékelniük, (a 3-as Melléklet alapján), amelyből kiderül a romániai állami egyetemi rendszerben való addigi részvételük és tanulmányi eredményeik.
 10. igazolás/igazolások, amelyek tanúsítják a romániai egyetemi rendszerben elvégzett tandíjmentes vagy tandíjas évek számát, és amelyből/amelyekből kiderül, hogy az egyetemi illetékek naprakész befizetése megtörtént;
 11. egyetemi vagy ezzel egyenértékű oklevél eredeti példánya azon jelentkezők esetében, akik második egyetemet szeretnének végezni;
 12. a felvételi díjak kifizetését igazoló dokumentum (beiratkozás és adatfeldolgozás – amennyiben ezek kifizetése banki átutalással történt. Amennyiben a beiratkozási alkalmazáson keresztül kártyás kifizetés történik, ennek igazolását a rendszer automatikusan rögzíti).
TwitterFacebook