Beszámoló a torockói matematikatáborról – 2017. április 27–30.

TwitterFacebook

2017. április 27. és 30. között  zajlott Torockón, a Lyceum Alapítvány alkotóházában az Erdélyi Tehetségsegítő Tanács általános iskolai diákok számára szervezett matematikatábora. A táborban a SimpleX Egyesület által biztosított kísérleti, illetve alternatív tananyagokra épülő foglalkozások mellett a Babeș–Bolyai Tudományegyetem matematikai didaktika szakos hallgatói tartottak tevékenységeket a részt vevő diákoknak.

A tevékenységek megtervezése és kivitelezése a pedagógiai gyakorlat részét képezte. A tábor több tevékenysége során a magiszteri hallgatók egy része vezette a tevékenységet, a többiek a diákokból álló csoportok mellett segítői, megfigyelői, elemzői feladatokat láttak el. A tevékenységek főleg olyan témaköröket fedtek le, amelyeket direkt módon kevésbé vagy egyáltalán nem érintenek az általános iskolában, de amelyek megjelennek a különböző versenyeken: invariánsok, elemi kombinatorika, skatulya elv, prímszámok tulajdonságai, párosításon alapuló feladatok, logikai fejtörők, területátdarabolások.


Ugyanakkor több olyan tevékenység is volt, amely a részt vevő hallgatók magiszteri dolgozatának témájához kapcsolódott (pl. a Kolumbán István által tartott Területszámolás rácsokon – pl. hatszögrácsokon –, vagy a Pataki Tímea által tartott Puzzle bizonyítások). Az esti program részeként a mesteris hallgatók logikai játékokon alapuló bajnokságokat szerveztek a diákoknak (Terc, Six MaKING, Happy Cube, ördöglakatok stb.), és a tevékenységek feladataiból, illetve azok megoldásaiból egy tábori kiadványt is szerkesztettek. A tábori tevékenységekben a didaktika szak hallgatóin kívül Kovács Kinga és Kajántó Sándor mesteris hallgatók is részt vettek.

A táborban készült további fényképek megtekinthetőek a SimpleX Egyesület Facebook-oldalán: 1. album, valamint az Erdélyi Tehetségsegítő Tanács Facebook-oldalán: 2. album


A tevékenység a Nemzeti Tehetség Program NTP-HTT-M-16-0004 kódszámú pályázatának támogatásával zajlott.A pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő hirdette meg.

TwitterFacebook