Magiszteri dolgozatok bemutatása, 2022. június/júliusi vizsgaidőszak

Informatika szakterület (román, angol és német szakok)

Matematika szakterület (román és angol szakok)

Magyar tannyelvű szakok

A neveléstudományok szakterület

A hallgatóknak a tervezett időpont előtt 1 órával kell megjelenniük (kivéve a legelső jelöltet, akinek a tervezett időpont előtt 20 perccel kell megjelennie). A hallgatók azonosítása a személyi igazolványuk/diákigazolványuk alapján történik.