A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, magiszteri képzés – 2017

Google+TwitterFacebook
 1. érvelésen alapuló portfólió elkészítése, amely tartalmazza a jelentkező szakmai önéletrajzát is (maximum 2 oldal), valamint a szakmai és tudományos karrier fejlesztési tervét (az opciókat tartalmazó listán megjelölt legelső szak alapján), Matematika vagy Informatika szakirány esetében egyaránt (maximum 2 oldal)
 2. egyetemi oklevél vagy ezzel egyenértékű okirat (igazolás az alapképzés elvégzéséről) és igazolás a tanulmányi helyzetről, amelyből kiderül a záróvizsga átlaga, az egyetemi tanulmányok átlaga, eredeti példány szükséges az államilag támogatott helyekre pályázók esetében, illetve hitelesített másolat a tandíjas helyekre pályázók esetében (ez utóbbit a Kar hitelesíti az eredeti felmutatásával).
 3. születési anyakönyvi kivonat másolata, illetve a Kar által történő hitelesítés érdekében ennek eredeti példánya
 4. személyazonossági igazolvány másolata
 5. érettségi oklevél (eredeti példány vagy másolat, amelyet a Kar hitelesít az eredeti felmutatásával)
 6. nyelvvizsga-oklevél/ bizonyítvány (eredeti példány vagy vagy másolat, amelyet a Kar hitelesít az eredeti felmutatásával)
 7. a jelentkező által kinyomtatott és aláírt előiratkozási nyomtatvány, (amelyet előzőleg a https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere online felületen lehet kitölteni)
 8. a Felvételi Bizottság által helyben kiállított, majd az adatok helyességének ellenőrzése után a jelentkező által aláírt beiratkozási lap, amelyen szerepel a jelentkező által kiválasztandó opciók listája is, az adott szakokra vonatkozóan
 9. nyugta az iratkezelési díj kifizetéséről (chitanţă taxă de procesare); A 30 lejes iratkezelési díjat a felvételire való jelentkezéskor, helyben lehet kifizetni a Felvételi Bizottságnál
 10. nyugta a beiratkozási díj kifizetéséről (chitanţă taxă de înscriere) A 120 lejes beiratkozási díjat a felvételire való jelentkezéskor, helyben lehet kifizetni a Felvételi Bizottságnál
 11. orvosi igazolás (eredeti példány), amelyből kiderül, hogy a jelentkező alkalmas a megpályázott szakterületre
 12. két ¾-es méretű fénykép (hátoldalon a jelentkező nevével)
 13. pólyás dosszié (dosar plic)
Google+TwitterFacebook