A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, magiszteri képzés – 2019

TwitterFacebook
 1. érvelésen alapuló portfólió elkészítése, amely tartalmazza a jelentkező szakmai önéletrajzát is (maximum 2 oldal), valamint a szakmai és tudományos karrier fejlesztési tervét (az opciókat tartalmazó listán megjelölt legelső szak alapján), Matematika vagy Informatika szakirány esetében egyaránt (maximum 2 oldal); A portfóliót az opciókat tartalmazó listán megjelölt első szak nyelvén kell megírni.
 2. egyetemi oklevél vagy ezzel egyenértékű okirat (igazolás az alapképzés elvégzéséről vagy a rövid képzési idejű oktatás elvégzését igazoló oklevél, és ennek elismertetését igazoló tanúsítványés oklevélmelléklet/ igazolás a tanulmányi helyzetről, amelyből kiderül a záróvizsga átlaga, az egyetemi tanulmányok átlaga; eredeti példány szükséges az államilag támogatott helyekre pályázók esetében, illetve hitelesített másolat a tandíjas helyekre pályázók esetében (ez utóbbit a Kar hitelesíti a bemutatott eredeti alapján).
 3. születési anyakönyvi kivonat másolata, illetve a Kar által történő hitelesítés érdekében ennek eredeti példánya;
 4. személyazonossági igazolvány másolata;
 5. érettségi oklevél (eredeti példány vagy másolat, amelyet a Kar hitelesít a bemutatott eredeti alapján);
 6. nyelvvizsga-oklevél/bizonyítvány (eredeti példány vagy másolat, amelyet a Kar hitelesít a bemutatott eredeti alapján);
 7. a jelentkező által kinyomtatott és aláírt előiratkozási nyomtatvány, (amelyet előzőleg az egyetem https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere online felületșn lehet kitölteni);
 8. a Felvételi Bizottság által helyben kiállított, majd az adatok helyességének ellenőrzése után a jelentkező által aláírt beiratkozási lap, amelyen szerepel a jelentkező által kiválasztott opciók listája is, az adott szakokra vonatkozóan;
 9. naprakész orvosi igazolás (eredeti példány), amelyből kiderül, hogy a jelentkező alkalmas a megpályázott szakterületre;
 10. két ¾-es méretű fénykép (hátoldalon a jelentkező nevével)
 11. pólyás dosszié (dosar plic)

Levelezési cím: master@cs.ubbcluj.ro

TwitterFacebook