A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, magiszteri képzés – 2018

Google+TwitterFacebook
 1. érvelésen alapuló portfólió elkészítése, amely tartalmazza a jelentkező szakmai önéletrajzát is (maximum 2 oldal), valamint a szakmai és tudományos karrier fejlesztési tervét (az opciókat tartalmazó listán megjelölt legelső szak alapján), Matematika vagy Informatika szakirány esetében egyaránt (maximum 2 oldal);
 2. egyetemi oklevél vagy ezzel egyenértékű okirat (igazolás az alapképzés elvégzéséről) és igazolás a tanulmányi helyzetről, amelyből kiderül a záróvizsga átlaga, az egyetemi tanulmányok átlaga, eredeti példány szükséges az államilag támogatott helyekre pályázók esetében, illetve hitelesített másolat a tandíjas helyekre pályázók esetében (ez utóbbit a Kar hitelesíti a bemutatott eredeti alapján).
 3. születési anyakönyvi kivonat másolata, illetve a Kar által történő hitelesítés érdekében ennek eredeti példánya;
 4. személyazonossági igazolvány másolata;
 5. érettségi oklevél (eredeti példány vagy másolat, amelyet a Kar hitelesít a bemutatott eredeti alapján);
 6. nyelvvizsga-oklevél/bizonyítvány (eredeti példány vagy másolat, amelyet a Kar hitelesít a bemutatott eredeti alapján);
 7. a jelentkező által kinyomtatott és aláírt előiratkozási nyomtatvány, (amelyet előzőleg a https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere online felületen lehet kitölteni);
 8. a Felvételi Bizottság által helyben kiállított, majd az adatok helyességének ellenőrzése után a jelentkező által aláírt beiratkozási lap, amelyen szerepel a jelentkező által kiválasztott opciók listája is, az adott szakokra vonatkozóan;
 9. orvosi igazolás (eredeti példány), amelyből kiderül, hogy a jelentkező alkalmas a megpályázott szakterületre;
 10. két ¾-es méretű fénykép (hátoldalon a jelentkező nevével)
 11. pólyás dosszié (dosar plic)

Megjegyzés: A 30 lejes iratkezelési/adatfeldolgozási díjat, valamint a 120 lejes beiratkozási díjat a dosszié leadása előtt lehet befizetni a Felvételi Bizottságnál.

Google+TwitterFacebook